Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Sinh nhật Võ Lâm Truyền Kỳ 2020

Từ 03-06-2020 đến30/06/2020

Nhân dịp mừng sinh nhật Võ Lâm Truyền Kỳ thêm tuổi mới, Ban điều hành xin trân trọng gửi tặng đến tất cả nhân sĩ 20 tỷ EXP không cộng dồn cùng 20.000 Chân Nguyên, thân mời quý nhân sĩ đến NPC Bánh Sinh Nhật để nhận quà tặng. Bên cạnh đó, sự kiện này cũng sẽ đem lại rất nhiều phần thưởng giá trị cho quý đồng đạo võ lâm, chúc cho bước đường bôn tẩu hành hiệp của huynh đệ luôn thú vị và luôn là nơi ta thuộc vể.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 03/06 - 24h00 ngày 30/06/2020
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

Thời gian và điều kiện tham gia

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Sinh Nhật
 • Vị trí: Tương Dương
 • Chức năng:
  • Xem số lượng sử dụng Bánh Kem Như Ý
  • Nhận quà Sinh Nhật VLTK
  • Nhận mốc phần thưởng Bánh Kem Như Ý
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 30/06/2020.

Quà tặng nhân dịp sinh nhật Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Kem
 • Nguồn gốc: Khi tham gia săn Boss Sát Thủ 90 nhận 10 Bánh Kem. Tiêu diệt quái ở bản đồ 9x có tỷ lệ nhận được Bánh Kem.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 2.000.000 EXP + 2 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 10.000 Bánh Kem/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 30/06/2020
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Kem Bông Tuyết
 • Nguồn gốc: Online đủ 60 phút nhận 5 Bánh Kem Bông Tuyết. Qua ngày reset thời gian tích lũy online.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 2.000.000 EXP + 2 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 10.000 Bánh Kem Bông Tuyết/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 30/06/2020.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Kem Dâu

 • Nguồn gốc: Nhận được khi hoàn thành điểm Năng Động
  • 50 điểm: 20 Bánh Kem Dâu
  • 80 điểm: 60 Bánh Kem Dâu
  • 100 điểm: 100 Bánh Kem Dâu
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 5.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 4.000 Bánh Kem Dâu/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 30/06/2020.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Kem SoCoLa
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC giá 500 vạn lượng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 150.000.000 EXP + 50 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.000 Bánh Kem SoCoLa/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 30/06/2020.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Kem Như Ý

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Bánh Kem Như Ý
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • Bánh Sinh Nhật: 1 Tiền đồng.
  • Hộp Bánh Sinh Nhật (chứa 100 Bánh Kem Như Ý): 100 Tiền đồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận
  • Cụm máy chủ cũ: 20.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại, khóa) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Cụm máy chủ mới:
   +
   Châu Giang, Thiên Sơn, Hành Sơn, Vân Du: 20.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại, khóa) + 30 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên
   +
   Công Thành Định Danh 8: 30.000.000 EXP + 5 Chân Nguyên (Đại, khóa) + 50 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2.000 Bánh Kem Như Ý/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 30/06/2020.

Phần thưởng khi sử dụng Kem Như Ý

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (HSD 30/06/2020)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Nguyệt Khuyết - 1 trang bị
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh trang sức cấp 3
Lưu ý: Máy chủ mới ngoài những phần thưởng trên còn có thêm Tinh Tinh Khoáng
và Thiên Hỏa Liệt Tửu

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Kem Như Ý

Đạt mốc
Kem Như Ý
Vật phẩm thưởngGhi chú
500
 • 5 Rương Tinh Xảo
Nhận 100%
 • Truy Điện (14 ngày)
1.000 
 • 10 Rương Tinh Xảo
Nhận 100%
 • Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung, 7 ngày)
 • Nguyệt Khuyết Bảo Rương
1.500 
 • 15 Rương Tinh Xảo
Nhận 100%
 • Mặt chiến trường thánh giả (7 ngày)
 • 8 Bách Luyện Thành Cương
Nhận 1 trong 3
 • 30 Uẩn Linh Yếu Quyết
 • 400 Đại Tinh Ngọc
 • 3 Đồ Phổ Diệu Dương Y
Nhận 1 trong 4
 • Diệu Dương Bảo Rương - 1 món
 • 1 Trấn Phái Linh Dược
 • 1 Huyết Chiến Lễ Hộp
2.000
 • 15 Rương Tinh Xảo
Nhận 100%
 • Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng, 7 ngày)
Nhận 100%
 • Mặt chiến trường Hoàng Giả (7 ngày)
Nhận 100%
 • 10 Bách Luyện Thành Cương
Nhận 1 trong 3
 • 40 Uẩn Linh Yếu Quyết
 • 500 Đại Tinh Ngọc
 • 3 Đồ Phổ Diệu Dương Khí Giới
Nhận 1 trong 4
 • 2 Diệu Dương Bảo Rương - 1 Món
 • 1 Trấn Phái Linh Dược
 • 2 Huyết Chiến Lễ Hộp
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.