Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Sắc Hồng Hoa

Từ 02-03-2017 đến26/03/2017

Tháng 3 về sắc hoa ngập tràn khắp nơi và đâu đó tại thành Tương Dương, Thành Đô hay Biện Kinh sẽ có nàng Tổng Quản Sự Kiện trao những quà tặng cho bất kỳ nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ sử dụng Bó Hồng hoặc đạt mốc sử dụng Hộp Quà.

Sau đây là thông tin chi tiết của sự kiện Sắc Hồng Hoa, thân chúc quý nhân sĩ nhanh sở hữu được những tặng phẩm đặc biệt của chương trình.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 02/03 - 24h00 ngày 26/03/2017.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tương Dương, Thành Đô, Biện Kinh
 • Chức năng:
  • Xem số lần sử dụng.
  • Nhận thưởng mốc.
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 26/03/2017.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Giỏ Hồng 8 Tháng 3
 • Nguồn gốc: Tham gia đánh Thủy Tặc trên thuyền Phong Lăng Độ.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 2.000.000 điểm kinh nghiệm + 2 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Giỏ Hoa Hồng/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 26/03/2017.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bó Hồng 8 Tháng 3
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Tổng Quản Sự Kiện với giá 300 vạn lượng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 100.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Bó Hồng 8 Tháng 3/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 26/03/2017.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Quà 8 Tháng 3
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các với giá 1 Tiền đồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 15.000.000 điểm kinh nghiệm + 1 Chân Nguyên (trung, khóa) + ngẫu nhiên 1 vật phẩm.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.500 Hộp Quà 8 Tháng 3/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 26/03/2017.

Phần thưởng khi sử dụng Hộp Quà 8 Tháng 3

Vật phẩm ngẫu nhiên
Đằng Long Thạch - Hạ Trường Sinh Linh Dược (30 ngày)
Đằng Long Thạch - Thượng Vô Cực Linh Dược (30 ngày)
Đồ Phổ Đằng Long- Khôi Tinh Tinh Khoáng
Đồ Phổ Đằng Long- Hài Thiên Hỏa Liệt Tửu
Đồ Phổ Đằng Long- Yêu Đái Thuốc tăng trưởng
Đồ Phổ Đằng Long- Hộ Uyển Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Đồ Phổ Đằng Long- Hạng Liên Phi Phong 6 (Trọng Kích, 7 ngày)
Đồ Phổ Đằng Long- Bội Phi Phong 6 (Hóa Giải, 7 ngày)
Đồ Phổ Đằng Long- Thượng Giới Phi Phong 7 (Hóa Giải, 7 ngày)
Đồ Phổ Đằng Long- Hạ Giới Phi Phong 7 (Trọng Kích, 7 ngày)
Đồ Phổ Đằng Long- Y Lục Thiên Nguyên Đơn (30 ngày)
Đồ Phổ Đằng Long- Khí Giới Sách kỹ năng 150 cấp 24
Đằng Long Trùng Luyện Ngọc Đồ Phổ Tinh Sương- Khôi
Hỗn Nguyên Chân Đơn Đồ Phổ Tinh Sương- Hài
25 Hộ Mạch Đơn Đồ Phổ Tinh Sương- Yêu Đái
Lệnh Bài Siêu Quang Đồ Phổ Tinh Sương- Hộ Uyển
Hắc Long Nguyên Đơn (HSD 05/04/2017) Đồ Phổ Tinh Sương- Hạng Liên
Huyết Long Đằng 6 Đồ Phổ Tinh Sương- Bội
Huyết Long Đằng 8 Đồ Phổ Tinh Sương- Thượng Giới
Huyết Long Đằng 9 Đồ Phổ Tinh Sương- Hạ Giới
Huyết Long Đằng 11 Đồ Phổ Tinh Sương- Y
Huyết Long Đằng 12 Đồ Phổ Tinh Sương- Khí Giới
Bảo rương Minh Phượng (Áo Max option) Tinh Sương Lệnh
Bảo rương Minh Phượng (Vũ Khí Max option) Chân Nguyên Lễ Hộp (30 ngày)
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày) Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Mặt nạ chiến trường bá giả (7 ngày) Bách Luyện Thành Cương
Huyền Kim Thạch Lam Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
5 Tinh Ngọc Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày) Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Hộp Quà 8 Tháng 3

Đạt mốcVật phẩm thưởngGhi chú
500 Hộp Quà 8 Tháng 3 5.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
3.000 Hộ Mạch Đơn
1.000 Hộp Quà 8 Tháng 3 10.000 điểm Chân Nguyên
5.000 Hộ Mạch Đơn
1.500 Hộp Quà 8 Tháng 3 10.000 điểm Chân Nguyên
Đồ Phổ Tinh Sương Khí Giới Nhận ngẫu nhiên 1 trong 5
Sách kỹ năng 150 cấp 24
Long Tinh Hắc Hổ Vương (HSD 14 ngày)
Ngũ Hành Ấn cấp 10 (900 điểm, HSD 14 ngày)
Mặt chiến trường thánh giả (14 ngày)

Võ Lâm Truyền Kỳ

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.