Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Ngọt Ngào vị Socola

Từ 18-02-2019 đến07/03/2019

Bước giang hồ anh hùng kiêu hãnh, xông pha chiến trận với tốc độ cuồng phong bạo vũ, đả phá khuynh quốc khuynh thành trong những lượt giao tranh, tin thắng cuộc báo về, tin thất thủ loan xa... Dẫu biết rằng anh thư hào kiệt khắp chốn quần hùng nào há sợ chi ai thì thắng thua đâu nghĩa lý gì nhiều. Thắng một trận chắc chi đã thành công một cuộc chiến...

Vội vàng mà chi, từ từ nghiên cứu binh pháp thống lĩnh sơn hà và tạm dừng chân thưởng thức ít hương vị Sô Cô La ngọt ngào, thêm lộ phí, vũ khí mãi võ hành quân chuẩn bị sẵn sàng cho những thế trận sắp tới tại Võ Lâm Truyền Kỳ.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 18/02 - 24h00 ngày 07/03/2019.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tương Dương, Biện Kinh, Thành Đô
 • Chức năng:
  • Đổi Bánh Kem, Bánh Kem Socola
  • Xem số lần sử dụng Socola
  • Nhận thưởng mốc Socola
  • Online nhận thưởng
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 07/03/2019.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmMô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bột Mỳ
 • Nguồn gốc: Đánh quái ở các động 90: Trường Bạch Sơn Bắc, Trường Bạch Sơn Nam, Khỏa Lang Động, Sa Mạc 1-2-3, Mạc Cao Quật và Lâm Du Quan có cơ hội nhận 1 Bột Mỳ.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 07/03/2019
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đường
 • Nguồn gốc: Tích lũy đủ 60 phút Online nhận 5 Đường, qua ngày reset thời gian tích lũy về 0 nếu không nhận thưởng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 07/03/2019
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ca Cao
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Ca Cao
 • Nguồn gốc: Nhận khi sử dụng Hộp Ca Cao
  • 1 Hộp Ca Cao chứa 10 Ca Cao: giá 1 tiền đồng tại Kỳ Trân Các.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 07/03/2019
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Kem
 • Nguồn gốc: Ghép theo công thức 1 Bột Mỳ + 1 Đường + 10 vạn = 1 Bánh Kem.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 5.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Giới hạn: Sử dụng 10.000 Bánh Kem/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 07/03/2019
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bánh Kem Socola
 • Nguồn gốc: Ghép theo công thức 1 Bột Mỳ + 1 Đường + 1 Ca Cao = 1 Bánh Kem Socola.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 20.000.000 EXP + 10 điểm Chân Nguyên.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Giới hạn: Sử dụng 5000 Bánh Kem Socola/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 07/03/2019
Võ Lâm Truyền Kỳ
Socola

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Socola
 
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Socola: 1 tiền đồng
  • Hộp Socola chứa 100 Socola: 100 tiền đồng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận
  • Cụm máy chủ cũ: 30.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Cụm máy chủ mới: 30.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 30 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.500 Socola/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 07/03/2019

Phần thưởng khi sử dụng Socola

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 24
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bảo Rương Đằng Long
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (HSD 07/03/2019)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vạn Tiễn Bất Xâm (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Xuyên Y (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 7 (hóa giải, 14 ngày)/Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)/Phi Phong 8 (trọng kích, 7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngũ Hánh Ấn Cấp 10 (900 điểm, 7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiên Hỏa Liệt Tửu
Rương Tinh Sương (1 trang bị)
Lưu ý: Cụm máy chủ mới có thêm phần thưởng Tinh Sương Trùng Luyện Ngọc, Huyết Long Đằng 12, Tinh Tinh Khoáng, Đồ Phổ Tinh Sương (Y/Khí Giới), Tinh Sương Lệnh, Huyền Thiết

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Socola

Đạt mốc
Socola
Vật phẩm thưởngGhi chú
500 15.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Truy Điện (14 ngày)
1.000  30.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Tân Nhậm Hành ấn Giám Trung (7 ngày)
Nguyệt Khuyết Bảo Rương
1.500 
 • 30.000 điểm Chân Nguyên
Nhận 100%
 • Mặt nạ chiến trường thánh giả (7 ngày)
Nhận 100%
 • 8 Bách Luyện Thành Cương
Nhận 1 trong 3
 • 30 Uẩn Linh Yếu Quyết
 • 400 Đại Tinh Ngọc
 • Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khí Giới) x3
 • Sách kĩ năng cấp 150 cấp 25
 • 1 Bảo Rương Tinh Sương
 • 1 Trấn Phái Linh Dược
 • Không có gì
Nhận ngẫu nhiên 1
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.