Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Ngày tháng 4

Từ 22-04-2019 đến12/05/2019

Đến với sự kiện tháng của Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ sẽ có thêm một trong những cách thức sở hữu được những vật phẩm cần thiết cho hành trình bôn tẩu giang hồ. Vậy đừng chần chừ do dự, hãy nhanh tham gia ngay sự kiện sau nhé!

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 22/04 - 24h00 ngày 12/05/2019.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tương Dương, Thành Đô, Biện Kinh
 • Chức năng:
  • May áo chiến sĩ.
  • Xem số lần sử dụng Vòng Hoa Chiến Thắng
  • Nhận thưởng mốc Vòng Hoa Chiến Thắng
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 12/05/2019.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sao Vàng Chiến Thắng
 • Nguồn gốc: Mua tại Hàng Rong giá 350 vạn/cái
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 100.000.000 EXP + 20 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.000 Sao Vàng Chiến Thắng/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 12/05/2019
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vòng Hoa Chiến Thắng

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Vòng Hoa Chiến Thắng
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • Vòng Hoa Chiến Thắng: 1 Tiền đồng.
  • Hộp Vòng Hoa Chiến Thắng (chứa 100 Vòng Hoa Chiến Thắng): 100 Tiền đồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận
  • Cụm máy chủ cũ: 30.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Cụm máy chủ mới: 30.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 30 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.500 Vòng Hoa Chiến Thắng/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 12/05/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Kim Chỉ
 • Nguồn gốc: Tham gia đánh quái tại Trường Bạch Sơn Bắc, Trường Bạch Sơn Nam, Khỏa Lang Động, Sa Mạc 1-2-3 và Mạc Cao Quật, Lâm Du Quan.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Ghép vật phẩm
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 12/05/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cuộn Vải
 • Nguồn gốc: Tham gia Tống Kim, đạt 10.000 điểm/trận trở lên nhận 75 Cuộn Vải.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Ghép vật phẩm
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 12/05/2019
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tấm Áo Chiến Sĩ
 • Nguồn gốc: Ghép theo công thức tại NPC Tổng Quản Sự Kiện 1 Hộp Kim Chỉ + 1 Cuộn Vải + 10 vạn = 1 Tấm Áo Chiến Sĩ
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 5.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Tấm Áo Chiến Sĩ/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 12/05/2019.

Phần thưởng khi sử dụng Vòng Hoa Chiến Thắng

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vạn Tiễn Bất Xâm (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (HSD 12/05/2019)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Xuyên Y (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)
Nguyệt Khuyết Thần Thạch
Rương Tinh Sương (1 trang bị)
Lưu ý: Cụm máy chủ mới có thêm phần thưởng
Tinh Sương Trùng Luyện Ngọc, Tinh Tinh Khoáng,
Đồ Phổ Tinh Sương
(Y/Khí Giới),
Tinh Sương Lệnh.

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Vòng Hoa Chiến Thắng

Đạt mốc
Vòng Hoa Chiến Thắng
Vật phẩm thưởngGhi chú
500 15.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Truy Điện (14 ngày)
1.000  30.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Tân Nhậm Hành ấn Giám Trung (7 ngày)
Nguyệt Khuyết Bảo Rương
1.500 
 • 30.000 điểm Chân Nguyên
Nhận 100%
 • Mặt nạ chiến trường thánh giả (7 ngày)
Nhận 100%
 • 8 Bách Luyện Thành Cương
Nhận 1 trong 3
 • 30 Uẩn Linh Yếu Quyết
 • 400 Đại Tinh Ngọc
 • Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khí Giới) x5
 • Sách kĩ năng cấp 150 cấp 25
 • 1 Bảo Rương Tinh Sương
 • 1 Trấn Phái Linh Dược
 • 1 Huyết Chiến Lễ Hộp
Nhận ngẫu nhiên 1
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.