Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Nàng Hoa

Từ 11-03-2019 đến31/03/2019

Tại sự kiện Nàng Hoa này sẽ xuất hiện vật phẩm mới mang tên Nguyệt Khuyết Tinh Thạch, vậy làm sao để sở hữu được bảo vật này? Thân mời quý nhân sĩ cùng tham gia hoạt động sau đây. Không chỉ có vậy mà rất rất nhiều vật phẩm giá trị khác sẽ thuộc về quý nhân sĩ, chúc may mắn!

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 11/03 - 24h00 ngày 31/03/2019.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tương Dương, Biện Kinh, Thành Đô
 • Chức năng:
  • Xem số lần sử dụng Giỏ Hoa Hồng
  • Nhận thưởng mốc Giỏ Hoa Hồng
  • Bó Hoa Hồng
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 31/03/2019.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmMô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bó Hoa Hồng
 • Nguồn gốc: Mua tại Tổng Quản Sự Kiện giá 350 vạn
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 100.000.000 EXP + 20 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.000 Bó Hoa Hồng/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 31/03/2019
Võ Lâm Truyền Kỳ
Giỏ Hoa Hồng

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Quà Đặc Biệt
 
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Giỏ Hoa Hồng: 1 tiền đồng
  • Hộp Quà Đặc Biệt chứa 100 Giỏ Hoa Hồng: 100 tiền đồng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận
  • Cụm máy chủ cũ: 30.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Cụm máy chủ mới: 30.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 30 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.500 Giỏ Hoa Hồng/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 31/03/2019

Phần thưởng khi sử dụng Giỏ Hoa Hồng

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 24
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bảo Rương Đằng Long
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (HSD 31/03/2019)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vạn Tiễn Bất Xâm (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Xuyên Y (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngũ Hánh Ấn Cấp 10 (900 điểm, 7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiên Hỏa Liệt Tửu
Rương Tinh Sương (1 trang bị) Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
Lưu ý: Cụm máy chủ mới có thêm phần thưởng Tinh Sương Trùng Luyện Ngọc, Tinh Tinh Khoáng, Đồ Phổ Tinh Sương (Y/Khí Giới), Tinh Sương Lệnh.

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Giỏ Hoa Hồng

Đạt mốc
Giỏ Hoa Hồng
Vật phẩm thưởngGhi chú
500 15.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Truy Điện (14 ngày)
1.000  30.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Tân Nhậm Hành ấn Giám Trung (7 ngày)
Nguyệt Khuyết Bảo Rương
1.500 
 • 30.000 điểm Chân Nguyên
Nhận 100%
 • Mặt nạ chiến trường thánh giả (7 ngày)
Nhận 100%
 • 8 Bách Luyện Thành Cương
Nhận 1 trong 3
 • 30 Uẩn Linh Yếu Quyết
 • 400 Đại Tinh Ngọc
 • Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khí Giới) x5
 • Sách kĩ năng cấp 150 cấp 25
 • 1 Bảo Rương Tinh Sương
 • 1 Trấn Phái Linh Dược
 • 1 Huyết Chiến Lễ Hộp
Nhận ngẫu nhiên 1
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.