Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Long Đơn

Từ 12-07-2018 đến01/08/2018

Rồng thiêng hạ phàm đem theo bảo vật nhất phẩm thiên hạ, tương truyền bất kỳ ai sở hữu được Long Đơn đều có thể củng cố và gia tăng một sức mạnh vượt bậc cho mình, đương đầu trực diện với những đối thủ tầm cỡ không còn là điều quá lớn... Nào, hãy cùng sẵn sàng tham gia ngay sự kiện tháng 7 - Long Đơn!

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 12/07 - 24h00 ngày 01/08/2018.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh, Tương Dương, Thành Đô
 • Chức năng:
  • Xem số lần sử dụng.
  • Nhận thưởng mốc.
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 01/08/2018.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmMô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiên Long Đơn
 
 • Nguồn gốc: NPC Hàng Rong giá 300 vạn/Thiên Long Đơn.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 100.000.000 EXP, 20 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.000 Thiên Long Đơn/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 01/08/2018

Võ Lâm Truyền Kỳ
Địa Long Đơn

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Địa Long Đơn
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • Địa Long Đơn: Giá 1 Tiền đồng.
  • Hộp Địa Long Đơn: Giá 100 Tiền đồng (sử dụng nhận 100 Địa Long Đơn).
 • Chức năng Địa Long Đơn:
  • Server cũ: Sử dụng nhận 15.000.000 EXP + 1 Chân Nguyên Trung (không khóa) + 1 Chân Nguyên Trung (khóa) + ngẫu nhiên phần thưởng vật phẩm.
  • Server mới (Châu Giang + Biện Kinh): Sử dụng nhận 15.000.000 EXP + 1 Chân Nguyên Trung (không khóa) + 20 điểm Chân Nguyên + ngẫu nhiên phần thưởng vật phẩm.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.500 Địa Long Đơn/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 01/08/2018.

Phần thưởng khi sử dụng Địa Long Đơn

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tinh Sương Trùng Luyện Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngũ Hánh Ấn Cấp 10 (900 điểm, 7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 24
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bảo Rương Đằng Long
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (HSD 1/8/2018)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Long Đằng 12
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tinh Sương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
10 Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tinh Tinh Khoáng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 7 (hóa giải, 14 ngày)/Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)/Phi Phong 8 (trọng kích, 7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyền Thiết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lưu ý
: Máy chủ mới (Châu Giang + Biện Kinh) có thêm Chân Nguyên Lễ Hộp

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Địa Long Đơn

Server cũ
Đạt mốc
Địa Long Đơn
Vật phẩm thưởngGhi chú
500 5.000 điểm Chân Nguyên + 5.000 Hộ Mạch Đơn Nhận 100%
1.000  10.000 điểm Chân Nguyên + 10.000 Hộ Mạch Đơn
1.500  10.000 điểm Chân Nguyên
 • Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khí Giới) x3
 • Truy Điện (14 ngày)
 • Tân Nhậm Hành Giám Trung (14 ngày)
 • Mặt nạ Chiến Trường Thánh Giả (14 ngày)
Nhận ngẫu nhiên 1 trong 4
Server mới (Châu Giang + Biện Kinh)
Đạt mốc
Địa Long Đơn
Vật phẩm thưởngGhi chú
500 10.000 điểm Chân Nguyên + 10.000 Hộ Mạch Đơn Nhận 100%
1.000  20.000 điểm Chân Nguyên + 20.000 Hộ Mạch Đơn
1.500  20.000 điểm Chân Nguyên
 • Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khí Giới) x3
 • Truy Điện (14 ngày)
 • Tân Nhậm Hành Giám Trung (14 ngày)
 • Mặt nạ Chiến Trường Thánh Giả (14 ngày)
Nhận ngẫu nhiên 1 trong 4
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.