Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Liên Hoa Đại Đóa

Từ 05-08-2019 đến25/08/2019

Liên Hoa Đại Đóa đem lại sức mạnh riêng cho bất kỳ nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ nào nếu tham gia sự kiện đặc biệt này, quá trình liễu ngộ võ học sẽ tăng thêm một bậc, khả năng ứng biến trước các tuyệt chiêu của võ lâm đồng đạo sẽ thập phần nhanh lẹ... Tham gia và cảm nghiệm! Chúc tất cả hảo hữu một mùa Vu Lan nhiều an lạc.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 05/08 - 24h00 ngày 25/08/20019.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Trung tâm tất cả các thành thị
 • Chức năng:
  • Đổi Hoa Hồng Đỏ
  • Đổi Bó Hoa Hồng
  • Nhận phần thưởng mốc
  • Kiểm tra số lần sử dung Hoa Sen
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 25/08/2019.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hạt Hoa Hồng
 • Nguồn gốc: Tham gia đánh quái tại các bản đồ 9x, Lâm Du Quan.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Đổi Hoa Hồng Đỏ
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 25/08/20019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoa Hồng Đỏ
 • Nguồn gốc: Nhận khi ghép theo công thức Hạt Hoa Hồng + 10 vạn = 1 Hoa Hồng Đỏ.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng:
  • Ghép Bó Hoa Hồng
  • Sử dụng nhận 2.000.000 EXP + 2 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Hoa Hồng Đỏ/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 25/08/20019
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoa Hồng Trắng
 • Nguồn gốc: Nhận khi hoàn thành điểm Năng Động
  • 50 điểm: 50 Hoa Hồng Trắng
  • 80 điểm: 100 Hoa Hồng Trắng
  • 100 điểm: 150 Hoa Hồng Trắng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Ghép Bó Hoa Hồng
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 25/08/20019
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bó Hoa Hồng
 • Nguồn gốc: Ghép theo công thức Hoa Hồng Đỏ + Hoa Hồng Trắng + 20 vạn = Bó Hoa Hồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 20 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 10.000 Bó Hoa Hồng/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 25/08/20019
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoa Sen

Võ Lâm Truyền Kỳ
Giỏ Hoa Sen
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • Hoa Sen: 1 Tiền đồng.
  • Giỏ Hoa Sen (chứa 100 Hoa Sen): 100 Tiền đồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận
  • Cụm máy chủ cũ: 20.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại, khóa) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Cụm máy chủ mới: 20.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại, khóa) + 30 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.500 Hoa Sen/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 25/08/20019.

Phần thưởng khi sử dụng Hoa Sen

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (HSD 25/08/20019)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (30 ngày)
Nguyệt Khuyết Thần Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Rương Tinh Sương (1 trang bị)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (30 ngày)
-
Lưu ý: Cụm máy chủ mới có thêm phần thưởng
Tinh Tinh Khoáng,
Đồ Phổ Tinh Sương
(Y/Khí Giới),

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Hoa Sen

Đạt mốc
Hoa Sen
Vật phẩm thưởngGhi chú
500 15.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Truy Điện (14 ngày)
1.000  30.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Tân Nhậm Hành ấn Giám Trung (7 ngày)
Nguyệt Khuyết Bảo Rương
1.500 
 • 30.000 điểm Chân Nguyên
Nhận 100%
 • Mặt nạ chiến trường thánh giả (7 ngày)
Nhận 100%
 • 8 Bách Luyện Thành Cương
Nhận 1 trong 3
 • 30 Uẩn Linh Yếu Quyết
 • 400 Đại Tinh Ngọc
 • Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khí Giới) x5
 • Diệu Dương Bảo Rương (1 món)
 • 1 Trấn Phái Linh Dược
 • 1 Huyết Chiến Lễ Hộp
Nhận ngẫu nhiên 1
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.