Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Lễ Hộp Mùa Xuân

Từ 02-01-2017 đến15/01/2017

Chào mừng năm mới với sự kiện Lễ Hộp Mùa Xuân. Khám phá những phần thưởng giá trị đằng sau những Lễ Hộp Mùa Xuân. Quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ có thể sử dụng một trong các cách thức thu thập Lễ Hộp Mùa Xuân chính là hạ boss Hoàng Kim Môn Phái. Và còn gì nữa... Thân mời quý nhân sĩ cùng xem nội dung sự kiện sau đây!

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 02/01 - 24h00 ngày 15/01/2017.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tương Dương
 • Chức năng:
  • Xem số lần sử dụng.
  • Nhận thưởng mốc.
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 15/01/2017.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lễ Hộp Mùa Xuân
 • Nguồn gốc:
  • Mua tại Kỳ Trân Các với giá 1 Tiền đồng.
  • Khi hạ boss Hoàng Kim Môn Phái sẽ nhận được 25 Lễ Hộp Mùa Xuân (HSD 24h00 ngày 15/01/2017).
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 15.000.000 điểm kinh nghiệm + 1 Chân Nguyên (trung, khóa) + ngẫu nhiên 1 vật phẩm.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.500 Lễ Hộp Mùa Xuân/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 15/01/2017.

Phần thưởng khi sử dụng Lễ Hộp Mùa Xuân

Vật phẩm ngẫu nhiên
Đằng Long Thạch - Hạ Trường Sinh Linh Dược (30 ngày)
Đằng Long Thạch - Thượng Vô Cực Linh Dược (30 ngày)
Đồ Phổ Đằng Long- Khôi Tinh Tinh Khoáng
Đồ Phổ Đằng Long- Hài Thiên Hỏa Liệt Tửu
Đồ Phổ Đằng Long- Yêu Đái Thuốc tăng trưởng
Đồ Phổ Đằng Long- Hộ Uyển Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Đồ Phổ Đằng Long- Hạng Liên Phi Phong 6 (Trọng Kích, 7 ngày)
Đồ Phổ Đằng Long- Bội Phi Phong 6 (Hóa Giải, 7 ngày)
Đồ Phổ Đằng Long- Thượng Giới Phi Phong 7 (Hóa Giải, 7 ngày)
Đồ Phổ Đằng Long- Hạ Giới Phi Phong 7 (Trọng Kích, 7 ngày)
Đồ Phổ Đằng Long- Y Lục Thiên Nguyên Đơn (30 ngày)
Đồ Phổ Đằng Long- Khí Giới Sách kỹ năng 150 cấp 23
Đằng Long Trùng Luyện Ngọc Đồ Phổ Tinh Sương- Khôi
Hỗn Nguyên Chân Đơn Đồ Phổ Tinh Sương- Hài
25 Hộ Mạch Đơn Đồ Phổ Tinh Sương- Yêu Đái
Lệnh Bài Siêu Quang Đồ Phổ Tinh Sương- Hộ Uyển
Hắc Long Nguyên Đơn (HSD 20/01/2017) Đồ Phổ Tinh Sương- Hạng Liên
Huyết Long Đằng 6 Đồ Phổ Tinh Sương- Bội
Huyết Long Đằng 8 Đồ Phổ Tinh Sương- Thượng Giới
Huyết Long Đằng 9 Đồ Phổ Tinh Sương- Hạ Giới
Huyết Long Đằng 11 Đồ Phổ Tinh Sương- Y
Huyết Long Đằng 12 Đồ Phổ Tinh Sương- Khí Giới
Bảo rương Minh Phượng (Vũ Khí Max option) Tinh Sương Lệnh
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày) Chân Nguyên Lễ Hộp (30 ngày)
Mặt nạ chiến trường bá giả (7 ngày) Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Huyền Kim Thạch 5 Tinh Ngọc
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày) Bách Luyện Thành Cương

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Lễ Hộp Mùa Xuân

Đạt mốcVật phẩm thưởngGhi chú
500 Lễ Hộp Mùa Xuân 5.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
3.000 Hộ Mạch Đơn
1.000 Lễ Hộp Mùa Xuân 10.000 điểm Chân Nguyên
5.000 Hộ Mạch Đơn
1.500 Lễ Hộp Mùa Xuân 10.000 điểm Chân Nguyên
Đồ Phổ Tinh Sương Khí Giới Nhận ngẫu nhiên 1 trong 5
Sách kỹ năng 150 cấp 24
Long Tinh Hắc Hổ Vương (HSD 14 ngày)
Ngũ Hành Ấn cấp 10 (900 điểm, HSD 14 ngày)
Mặt chiến trường thánh giả (14 ngày)

Võ Lâm Truyền Kỳ

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.