Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Khải Hoàn Ca

Từ 06-08-2020 đến28/08/2020

Khải Hoàn Ca vang lên hào hùng khi những cao thủ võ lâm mang được chiến thắng trở về cùng những chiến lợi phẩm chất đầy rương... Hãy đến ngay sự kiện Khải Hoàn Ca của tháng 08, quý nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ nhất định sẽ gặt hái thành tích mới trên con đường liễu ngộ võ học.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 07/08 - 24h00 ngày 26/08/2020
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh, Tương Dương, Thành Đô
 • Chức năng:
  • May Áo Chiến Sĩ
  • Mua Sao Vàng Chiến Thắng
  • Xem số lần sử dụng Vòng Hoa Chiến Thắng
  • Nhận thưởng mốc Vòng Hoa Chiến Thắng
 • Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 26/08/2020.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmMô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sao Vàng Chiến Thắng
 • Nguồn gốc: Mua tại Tổng Quản Sự Kiện giá 500 vạn/1 cái
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 30.000.000 EXP + 20 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.000 Sao Vàng Chiến Thắng/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 26/08/2020
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vòng Hoa Chiến Thắng

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Vòng Hoa Chiến Thắng
 
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Vòng Hoa Chiến Thắng: 1 tiền đồng
  • Hộp Vòng Hoa Chiến Thắng chứa 100 Vòng Hoa Chiến Thắng: 100 tiền đồng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận:
  • Máy chủ Cũ: 20.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Đơn (Đại, khóa) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Máy chủ Mới: 20.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Đơn (Đại, khóa) + 20 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2.000 Vòng Hoa Chiến Thắng/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 26/08/2020
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Kim Chỉ
 • Nguồn gốc:
  • Hộp Kim Chỉ: Đánh quái ở các bản đồ 9x có tỉ lệ nhận được
  • Cuộn Vải: Tham gia Tống Kim, đạt 10.000 điểm/trận trở lên nhận 75 Cuộn Vải.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Nguyên liệu ghép
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 26/08/2020
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cuộn Vải
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tấm Áo Chiến Sĩ
 • Nguồn gốc: Ghép theo công thức 5 Hộp Kim Chỉ + 1 Cuộn Vải = 1 Tấm Áo Chiến Sĩ.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 10.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Tấm Áo Chiến Sĩ/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 26/08/2020

Phần thưởng khi sử dụng Vòng Hoa Chiến Thắng

Máy chủ cũ
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Nguyệt Khuyết - 1 trang bị
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
2 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh trang sức cấp 3
10 Cửu Chuyển Đan
Máy chủ mới - Công Thành Định Danh 9
Nhân sĩ thuộc máy chủ mới - Công Thành Định Danh 9 thì ngoài những phần thưởng trên (trừ Cửu Chuyển Đan, Mảnh Trang Sức cấp 3) thì sẽ nhận thêm 2 Mảnh Trang Sức cấp 2, Tinh Tinh Khoáng, Thiên Hỏa Liệt Tửu

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Vòng Hoa Chiến Thắng

Đạt mốc
Vòng Hoa Chiến Thắng
Vật phẩm thưởngGhi chú
500
 • 15.000 Chân Nguyên
Nhận 100%
 • Truy Điện (14 ngày)
1.000 
 • 20.000 Chân Nguyên
Nhận 100%
 • Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung, 7 ngày)
 • Nguyệt Khuyết Bảo Rương
1.500 
 • 25.000 Chân Nguyên
Nhận 100%
 • Mặt chiến trường thánh giả (7 ngày)
 • 8 Bách Luyện Thành Cương
Nhận 1 trong 3
 • 30 Uẩn Linh Yếu Quyết
 • 400 Đại Tinh Ngọc
 • 5 Đồ Phổ Diệu Dương Y
Nhận 1 trong 4
 • 1 Diệu Dương Bảo Rương - 1 món
 • 1 Trấn Phái Linh Dược
 • 1 Huyết Chiến Lễ Hộp
2.000
 • 30.000 Chân Nguyên
Nhận 100%
 • Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng, 7 ngày)
 • Mặt chiến trường hoàng giả (7 ngày)
 • 10 Bách Luyện Thành Cương
Nhận 1 trong 3
 • 40 Uẩn Linh Yếu Quyết
 • 500 Đại Tinh Ngọc
 • 5 Đồ Phổ Diệu Dương Khí giới
Nhận 1 trong 4
 • 2 Diệu Dương Bảo Rương - 1 món
 • 1 Trấn Phái Linh Dược
 • 2 Huyết Chiến Lễ Hộp
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.