Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Hương Sách

Từ 01-11-2018 đến21/11/2018

Bộ 7 loại trang sức như Thạch Phá, Hạ Phong, Vạn Tiễn Bất Xâm, Vô Kiên Ngự Khí, Xuyen Y, Cận Vũ Bất Uy, Dặm Vũ Bất Uy sẽ xuất hiện trong sự kiện Hương Sách đợt này của Võ Lâm Truyền Kỳ. Với những vật phẩm quen thuộc như Hoa Hồng, Kệ Sách, Võ Lâm Mật Tịch cho tháng 11 - tháng tri ân những sư môn, sử dụng ngay để nhận thưởng hấp dẫn.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 01/11 kéo dài đến 23h59 ngày 09/12/2018.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh, Tương Dương, Thành Đô
 • Chức năng:
  • Đổi giỏi Hoa Hồng
  • Xem số lần sử dụng.
  • Nhận thưởng mốc.
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 09/12/2018.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoa Hồng
 • Nguồn gốc: Nhận 50, 100, 150, 200 Hoa Hồng khi đạt mốc tương ứng ở 20, 50, 80, 100 điểm Năng động.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Ghép vật phẩm.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 09/12/2018.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Giỏ Hoa Hồng
 • Nguồn gốc: Ghép từ 10 Hoa Hồng + 20 vạn lượng = 1 Giỏ Hoa Hồng tại NPC Tổng Quản Sự Kiện.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 2.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Giỏ Hoa Hồng/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 09/12/2018.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Võ Lâm Mật Tịch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kệ Sách
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Võ Lâm Mật Tịch: 1 Tiền đồng
  • Kệ Sách: 100 Tiền đồng (sử dụng nhận 100 Võ Lâm Mật Tịch)
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng:
  • Server cũ: Sử dụng nhận 15.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Trung (khóa) + ngẫu nhiên phần thưởng vật phẩm.
  • Server mới (Châu Giang + Biện Kinh + Vân Du): Sử dụng nhận 15.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Trung (khóa) + 20 điểm Chân Nguyên + ngẫu nhiên phần thưởng vật phẩm.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.500 Võ Lâm Mật Tịch/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 09/12/2018.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Túi Dược Phẩm
(đặc biệt)
 • Nguồn gốc: Mua tại ông Chủ Dược Điếm giá 110 vạn lượng.
 • Tính chất: Không xếp chồng. Không ném ra. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chứa 80 bình Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn.

Phần thưởng khi sử dụng Võ Lâm Mật Tịch

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thạch Phá (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hạ Phong (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vạn Tiễn Bất Xâm (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (HSD 27/11/2018)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Xuyên Y (7 ngày)
500 vạn lượng Võ Lâm Truyền Kỳ
Cận Vũ Bất Uy (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Dặm Vũ Bất Uy (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Kiên Ngự Khí (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tinh Sương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 7 (hóa giải, 14 ngày)/Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)/Phi Phong 8 (trọng kích, 7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngũ Hánh Ấn Cấp 10 (900 điểm, 7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 24
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bảo Rương Đằng Long
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyền Thiết
Lưu ý: Máy chủ mới (Châu Giang + Biện Kinh + Vân Du) có thêm Huyết Long Đằng 12 + Tinh Tinh Khoáng

Phần thưởng sử dụng Võ Lâm Mật Tịch tại Công Thành Định Danh 4

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tinh Sương Trùng Luyện Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngũ Hánh Ấn Cấp 10 (900 điểm, 7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 24
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bảo Rương Đằng Long
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (HSD 1/8/2018)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Long Đằng 12
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tinh Sương Lệnh
500 vạn lượng Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
10 Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tinh Tinh Khoáng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 7 (hóa giải, 14 ngày)/Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)/Phi Phong 8 (trọng kích, 7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyền Thiết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thạch Phá (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Xuyên Y (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hạ Phong (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Cận Vũ Bất Uy (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vạn Tiễn Bất Xâm (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Dặm Vũ Bất Uy (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Kiên Ngự Khí (7 ngày)

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Võ Lâm Mật Tịch

Server cũ
Đạt mốc
Võ Lâm Mật Tích
Vật phẩm thưởngGhi chú
500 5.000 điểm Chân Nguyên + 5.000 Hộ Mạch Đơn Nhận 100%
1.000  10.000 điểm Chân Nguyên + 10.000 Hộ Mạch Đơn
1.500 
 • 10.000 điểm Chân Nguyên
 • 400 Đại Tinh Ngọc
 • Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khí Giới) x3
 • Sách kĩ năng cấp 150 cấp 25
 • Truy Điện (14 ngày)
 • Tân Nhậm Hành Giám Trung (14 ngày)
 • Mặt nạ Chiến Trường Thánh Giả (14 ngày)
Nhận ngẫu nhiên 1
Server mới (Châu Giang + Biện Kinh + Vân Du + Công Thành Định Danh 4)
Đạt mốc
Kệ Sách
Vật phẩm thưởngGhi chú
500 10.000 điểm Chân Nguyên + 10.000 Hộ Mạch Đơn Nhận 100%
1.000  20.000 điểm Chân Nguyên + 20.000 Hộ Mạch Đơn
1.500 
 • 20.000 điểm Chân Nguyên
 • 400 Đại Tinh Ngọc
 • Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khí Giới) x3
 • Sách kĩ năng cấp 150 cấp 25
 • Truy Điện (14 ngày)
 • Tân Nhậm Hành Giám Trung (14 ngày)
 • Mặt nạ Chiến Trường Thánh Giả (14 ngày)
Nhận ngẫu nhiên 1
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.