Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Hạ Xanh

Từ 13-05-2019 đến02/06/2019

Đánh bật ngay những cơn nắng nóng của mùa hè bằng từng vị kem Vani, kem Socola mát lạnh, một sự kiện nhỏ mang tên Hạ Xanh sẽ đến cùng nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ, tất cả cùng hòa chung với một không khí tươi vui đầy màu sắc cùng kem và táo... Qua đó, quý nhân sĩ sẽ trao đổi để nhận lại vô số những bảo vật, giá trị khủng của võ lâm.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 13/05 - 24h00 ngày 02/06/2019.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Trung tâm tất cả các thành thị
 • Chức năng:
  • Mua Kem Vani
  • Đổi Nước Táo Đỏ
  • Xem số lần sử dụng Kem Socola
  • Nhận thưởng mốc Kem Socola
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 02/06/2019.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kem Vani
 • Nguồn gốc: Mua tại Hàng Rong giá 350 vạn/cái
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 100.000.000 EXP + 20 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.000 Kem Vani/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 02/06/2019
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kem Socola

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Kem Socola
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • Kem Socola: 1 Tiền đồng.
  • Hộp Kem Socola (chứa 100 Kem Socola): 100 Tiền đồng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận
  • Cụm máy chủ cũ: 30.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Cụm máy chủ mới: 30.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên (Đại) + 30 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.500 Kem Socola/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 02/06/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đá Bào
 • Nguồn gốc: Tham gia đánh quái tại Trường Bạch Sơn Bắc, Trường Bạch Sơn Nam, Khỏa Lang Động, Sa Mạc 1-2-3 và Mạc Cao Quật, Lâm Du Quan.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Ghép vật phẩm
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 02/06/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Táo
 • Nguồn gốc: Tham gia Tống Kim, đạt 10.000 điểm/trận trở lên nhận 75 Táo.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Ghép vật phẩm
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 02/06/2019
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nước Táo Đỏ
 • Nguồn gốc: Ghép theo công thức tại NPC Tổng Quản Sự Kiện 1 Đá Bào + 1 Táo + 10 vạn = 1 Nước Táo Đỏ
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 5.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 5.000 Nước Táo Đỏ/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 02/06/2019.

Phần thưởng khi sử dụng Kem Socola

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vạn Tiễn Bất Xâm (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (HSD 02/06/2019)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Xuyên Y (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)
Nguyệt Khuyết Thần Thạch
Rương Tinh Sương (1 trang bị)
Lưu ý: Cụm máy chủ mới có thêm phần thưởng
Tinh Sương Trùng Luyện Ngọc, Tinh Tinh Khoáng,
Đồ Phổ Tinh Sương
(Y/Khí Giới),
Tinh Sương Lệnh.

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Kem Socola

Đạt mốc
Kem Socola
Vật phẩm thưởngGhi chú
500 15.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Truy Điện (14 ngày)
1.000  30.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Tân Nhậm Hành ấn Giám Trung (7 ngày)
Nguyệt Khuyết Bảo Rương
1.500 
 • 30.000 điểm Chân Nguyên
Nhận 100%
 • Mặt nạ chiến trường thánh giả (7 ngày)
Nhận 100%
 • 8 Bách Luyện Thành Cương
Nhận 1 trong 3
 • 30 Uẩn Linh Yếu Quyết
 • 400 Đại Tinh Ngọc
 • Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khí Giới) x5
 • 1 Bảo Rương Tinh Sương
 • 1 Trấn Phái Linh Dược
 • 1 Huyết Chiến Lễ Hộp
Nhận ngẫu nhiên 1
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.