Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Đua Top Lệnh Bài Tiến Cử THĐNB 20

Từ 10-10-2019 đến24/10/2019

Hành trình đến với ngôi vương giải Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 20 của Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ khởi đầu với sự kiện Đua Top Lệnh Bài Tiến Cử để tranh quyền đại diện máy chủ thí đấu tại mùa giải này. Quý Bang hội hãy chuẩn bị một tâm thế để sẵn sàng  tham gia tranh hùng xưng bá, quyết đốt cháy đấu trường Tống Kim ngay tại giái đấu lớn nhất trong toàn cõi võ lâm này nhé! Chúc quý Bang hội thành công trên mọi nẻo đường hành hiệp giang hồ.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 10/10 - 24h00 ngày 24/10/20019.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chưởng Đăng Cung Nữ
 • Vị trí: Lâm An
 • Chức năng:
  • Xem bảng top 10 Nộp Lệnh Bài Tiến Cử
  • Nộp Lệnh Bài Tiến Cử
 • Ghi chú: Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 23/10/2019, Riêng dòng xem bảng top thì hiển thị đến ngày 24/10/2019
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh, Tương Dương, Thành Đô
 • Chức năng:
  • Đổi Quân Trang
  • Xem số lần sử dụng
  • Nhận phần thưởng mốc
  • Đổi sách kỹ năng 150 cấp 26
 • Ghi chú: Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 23/10/2019.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh Vải
 • Nguồn gốc: Nhận 10, 20, 50, 100 Mảnh Vải khi đạt mốc tương ứng 20, 50, 80, 100 điểm Năng động.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng ghép Quân Trang
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 24/10/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Quân Trang
 • Nguồn gốc: 1 Mảnh Vải + 20 vạn lượng = 1 Quân Trang
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 2.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Quân Trang/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 24/10/2019.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Quân Khí
Võ Lâm Truyền Kỳ
Quân Khí
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Quân Khí: 1 Tiền đồng
  • Hộp Quân Khí (chứa 100 Quân Khí): 100 Tiền đồng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng:
  • Server cũ: Sử dụng nhận 20.000.000 EXP + 5 Chân Nguyên Đơn Đại (khóa) + ngẫu nhiên 1 vật phẩm.
  • Server mới (Hành Sơn và Châu Giang): Sử dụng nhận 20.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Đơn Đại (khóa) + 30 điểm Chan Nguyên + ngẫu nhiên 1 vật phẩm.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.500 Quân Khí/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 24/10/2019.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Tiến Cử
 • Nguồn gốc: Tham gia tính năng
  • 80 điểm Năng Động: 10 Lệnh Bài Tiến Cử (khóa, HSD 3 ngày)
  • Tiêu Diệt Boss Lý Bạch, Tiêu Phong: 50 Lệnh Bài Tiến Cử (HSD 3 ngày)
  • Sử dụng Quả Đại Hoàng Kim (không khóa): 100 Lệnh Bài Tiến Cử (không khóa, HSD 3 ngày)
  • Sử dụng Quả Bạch Kim (không khóa): 200 Lệnh Bài Tiến Cử (không khóa, HSD 3 ngày)
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng Lệnh Bài nộp cho NPC Chưởng Đăng Cung Nữ, 1 Lệnh Bài Tiến Cử = 1 điểm Tích Lũy.
 • Yêu cầu: Nhân vật đã gia nhập Bang hội mới có thể nộp.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 24/10/2019.
 

Đổi sách kỹ năng 150 cấp 26:

15 sách kỹ năng 150 cấp 25 = 1 sách 150 cấp 26.

Phần thưởng khi sử dụng Quân Khí

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (HSD 24/10/2019)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (30 ngày)
Nguyệt Khuyết Thần Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Rương Tinh Sương (1 trang bị)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)
Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (30 ngày)
-
Lưu ý: Cụm máy chủ mới (Hành Sơn và Châu Giang) có thêm phần thưởng
Tinh Tinh Khoáng,
Đồ Phổ Tinh Sương
(Y/Khí Giới),

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Quân Khí

Đạt mốc
Quân Khí
Vật phẩm thưởngGhi chú
500 15.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Truy Điện (14 ngày)
1.000  30.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Tân Nhậm Hành ấn Giám Trung (7 ngày)
Nguyệt Khuyết Bảo Rương
1.500  30.000 điểm Chân Nguyên Nhận 100%
Mặt nạ chiến trường thánh giả (7 ngày) Nhận 100%
8 Bách Luyện Thành Cương Nhận 1 trong 3
30 Uẩn Linh Yếu Quyết
400 Đại Tinh Ngọc
Đồ Phổ Diệu Dương (khí giới) x3 Nhận ngẫu nhiên 1
1 Huyết Chiến Lễ Hộp
Diệu Dương Bảo Rương (1 món)
1 Trấn Phái Linh Dược
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.