Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Đua Top Lệnh Bài Tiến Cử THĐNB 19

Từ 11-10-2018 đến28/10/2018

Những trận chiến thư hùng trên đấu trường Tống Kim của giải đấu kinh điển Thiên Hạ Đệ Nhất Bang 19 sắp bắt đầu. Và để giành quyền đại diện các máy chủ thi đấu thì các Bang hội sẽ có cuộc Đua Top Lệnh Bài Tiến Cử và Đua Top Công Thành như sau, vui lòng đọc kỹ nội dung để tham gia giành thắng lợi đầu tiên.

Nội dung Đua Top tranh quyền tham gia THĐNB 19

Đua Top Lệnh Bài Tiến Cử
 • Thời gian: Từ sau bảo trì 11/10 - 24h00 ngày 28/10/2018.
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.
 • Nội dung:
  • Cụm Máy chủ Cũ: Chọn ra 4 Bang hội có tổng số Lệnh Bài Tiến Cử cao nhất tại Cụm Máy Chủ Cũ để tham gia giải đấu THĐNB 19.
  • Cụm Máy Chủ Mới: Chọn ra 3 Bang hội có tổng số Lệnh Bài Tiến Cử cao nhất tại Cụm Máy Chủ Mới để tham gia giải đấu THĐNB 19.
 • Đến nộp Lệnh bài Lệnh Tiến Cử cho NPC Chưởng Đằng Cung Nữ để tích lũy điểm cho Bang hội của mình.
 • 1 Lệnh Bài Tiến Cử THĐNB 19 khi nộp sẽ nhận được 1 điểm tích lũy.
 • Khi nộp Lệnh Bài Tiến Cử sẽ cập nhật ngay trên bảng Top.
 • Thời gian nộp: Mỗi ngày từ 0h00 đến 24h00.
 • Kết thúc sự kiện, tổng kết các Bang hội đạt yêu cầu để tham gia vào giải THĐNB 19. Trong trường hợp có 2 bang hoặc nhiều hơn có cùng số điểm tích lũy Lệnh Bài Tiến Cử, Bang hội nào nộp trước sẽ có thứ hạng cao hơn.
 • Phần thưởng:
  Lệnh Bài Tiến CửSố lượng
  Hạng 1 Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (3 tháng) 3
  Mặt Nạ Hoàng Giả (3 tháng) 3
  Long Chiến Vu Dã - Kiếm Diệu (3 tháng) 3
  Sách Kỹ năng 25 3
  20,000,000,000 EXP + 30,000 Chân Nguyên -
  Hạng 2 Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (3 tháng) 2
  Mặt Nạ Hoàng Giả (3 tháng) 2
  Long Chiến Vu Dã - Kiếm Diệu (3 tháng) 2
  Sách Kỹ năng 25 2
  15,000,000,000 EXP + 20,000 Chân Nguyên -
  Hạng 3 Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (3 tháng) 1
  Mặt Nạ Hoàng Giả (3 tháng) 1
  Long Chiến Vu Dã - Kiếm Diệu (3 tháng) 1
  Sách Kỹ năng 25 1
  10,000,000,000 EXP + 10,000 Chân Nguyên -
  Hạng 4 (chỉ áp dụng cho máy chủ Cũ) Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (3 tháng) 1
  Mặt Nạ Hoàng Giả (3 tháng) 1
  10,000,000,000 EXP + 5000 Chân Nguyên -
Đua Top Công Thành
  • Thời gian: Trận Công Thành ngày 19/10 và 26/10/2018.
  • Nội dung:
   • Cụm máy chủ Cũ: Đua top Công Thành tại máy chủ Hoa Sơn và Tây Sơn Thôn, chọn ra đội hạng 1 và hạng 2 của mỗi máy chủ để tham gia giải đấu THĐNB 19 (tổng sẽ có 4 đội).
   • Cụm Máy Chủ Mới: Đua Top Công Thành tại máy chủ Vân Du, Biện Kinh, Châu Giang, mỗi máy chủ chọn đội hạng 1 để tham gia giải đấu THĐNB 19 (tổng là 3 đội).
ThànhĐiểm nhận được
Biện Kinh 30 điểm
Lâm An 20 điểm
Phượng Tường 16 điểm
Tương Dương 14 điểm
Thành Đô 12 điểm
Đại Lý 10 điểm
Dương Châu 6 điểm
 • Phần thưởng:
  Công ThànhSố lượng
  Hạng 1 Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (3 tháng) 3
  Mặt Nạ Hoàng Giả (3 tháng) 3
  Long Chiến Vu Dã - Kiếm Diệu (3 tháng) 3
  Sách Kỹ năng 25 3
  Hạng 2 Tân Nhậm Hành Ấn Giám Thượng (3 tháng) 2
  Mặt Nạ Hoàng Giả (3 tháng) 2
  Long Chiến Vu Dã - Kiếm Diệu (3 tháng) 2
  Sách Kỹ năng 25 2
 • Lưu ý: Nếu các Bang hội có điểm bằng nhau thì sẽ xét thứ hạng dựa vào Bang hội chiếm được thành có điểm cao hơn (chỉ 1 thành duy nhất) theo các thứ tự sau.
   • Chiếm được thành có điểm cao hơn ở Trận 2
   • Chiếm được thành có điểm cao hơn ở Trận 1

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chưởng Đăng Cung Nữ
 • Vị trí: Lâm An
 • Chức năng:
  • Nộp Lệnh Bài Tiến Cử
  • Xem bảng top 10 Nộp Lệnh Bài Tiến Cử
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 28/10/2018.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh, Tương Dương, Thành Đô
 • Chức năng:
  • Đổi Quân Trang.
  • Xem số lần sử dụng
  • Nhận phần thưởng mốc
 • Ghi chú: Chức năng này hoạt động đến 24h00 ngày 28/10/2018.

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh Vải
 • Nguồn gốc: Nhận Mảnh Vải khi đạt mốc 20, 50, 80, 100 điểm Năng động.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Đổi vật phẩm.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 28/10/2018.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Quân Khí
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hộp Quân Khí
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Quân Khí: 1 Tiền đồng
  • Hộp Quân Khí: 100 Tiền đồng (sử dụng nhận 100 Quân Khí)
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng:
  • Server cũ: Sử dụng nhận 15.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Trung (khóa) + ngẫu nhiên phần thưởng vật phẩm.
  • Server mới (Châu Giang + Biện Kinh + Vân Du): Sử dụng nhận 15.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Trung (khóa) + 20 điểm Chân Nguyên + ngẫu nhiên phần thưởng vật phẩm.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 1.500 Quân Khí/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 28/10/2018.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Quân Trang
 • Nguồn gốc: Ghép từ 1 Mảnh Vải + 20 vạn lượng = 1 Quân Trang tại NPC Tổng Quản Sự Kiện.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 2.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Quân Trang/nhân vật.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 28/10/2018.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Tiến Cử
 • Nguồn gốc:
  • Đạt mốc 100 điểm Năng Động nhận 30 Lệnh Bài Tiến Cử (khóa, HSD 7 ngày)
  • Sử dụng Quân Khí có xác suất nhận 50 Lệnh Bài Tiến Cứ (không khóa, HSD 28/10/2018)
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Nộp cho Chưởng Đăng Cung Nữ, 1 Lệnh Bài Tiến Cử = 1 điểm Tích Lũy
 • Yêu cầu: Nhân vật đã gia nhập Bang hội mới có thể nộp.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 28/10/2018.

Phần thưởng khi sử dụng Quân Khí

Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tinh Sương Trùng Luyện Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngũ Hánh Ấn Cấp 10 (900 điểm, 7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 24
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bảo Rương Đằng Long
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (HSD 10/10/2018)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Tinh Sương (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
500 vạn lượng Võ Lâm Truyền Kỳ
Tinh Sương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tinh Tinh Khoáng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 7 (hóa giải, 14 ngày)/Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)/Phi Phong 8 (trọng kích, 7 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyền Thiết
Võ Lâm Truyền Kỳ
50 Lệnh Bài Tiến Cử (24h00 ngày 28/10/2018)
Lưu ý: Máy chủ mới (Châu Giang + Biện Kinh + Vân Du) có thêm Huyết Long Đằng 12

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Quân Khí

Server cũ
Đạt mốc
Hộp Quân Khí
Vật phẩm thưởngGhi chú
500 5.000 điểm Chân Nguyên + 5.000 Hộ Mạch Đơn Nhận 100%
1.000  10.000 điểm Chân Nguyên + 10.000 Hộ Mạch Đơn
1.500 
 • 10.000 điểm Chân Nguyên
 • 8 Bách Luyện Thành Cương
 • Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khí Giới) x3
 • Sách kĩ năng cấp 150 cấp 25
 • Truy Điện (14 ngày)
 • Tân Nhậm Hành Giám Trung (14 ngày)
 • Mặt nạ Chiến Trường Thánh Giả (14 ngày)
Nhận ngẫu nhiên 1
Server mới (Châu Giang + Biện Kinh + Vân Du)
Đạt mốc
Hộp Quân Khí
Vật phẩm thưởngGhi chú
500 10.000 điểm Chân Nguyên + 10.000 Hộ Mạch Đơn Nhận 100%
1.000  20.000 điểm Chân Nguyên + 20.000 Hộ Mạch Đơn
1.500 
 • 20.000 điểm Chân Nguyên
 • 8 Bách Luyện Thành Cương
 • Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khí Giới) x3
 • Sách kĩ năng cấp 150 cấp 25
 • Truy Điện (14 ngày)
 • Tân Nhậm Hành Giám Trung (14 ngày)
 • Mặt nạ Chiến Trường Thánh Giả (14 ngày)
Nhận ngẫu nhiên 1
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.