TOP
Cửu Niên Trùng Phùng Lệnh Bài là một sự kiện hỗ trợ đặc biệt và cũng là mốc son đánh dấu chín năm phát triển của Võ Lâm Truyền Kỳ. Sự kiện mang đến cho quý đồng đạo cơ hội tuyệt vời để sở hữu những vật phẩm giá trị, lượng kinh nghiệm "cực khủng" cùng nhiều lợi ích hấp dẫn không thể bỏ qua cho hành trình bôn tẩu, giúp chư vị sớm ngày đạt đến đỉnh cao võ học, nhất phi trùng thiên.

Phim hướng dẫn nhiệm vụ lệnh bài

Tặng ngày chơi miễn phí

Những nhân sĩ đã kích hoạt code và đáp ứng một trong các điều kiện sau sẽ được nhận 07 ngày chơi miễn phí:

 • Là tài khoản mới được tạo từ sau 00h00 ngày 10/06/2013.
 • Tài khoản cũ đã hết ngày và thời gian chơi trước ngày 31/05/2013.
 • Lưu ý:
  • Nhận tối đa 01 lần/tài khoản.
  • Tặng 07 ngày chơi ngay sau khi kích hoạt code.

Tổ đội hỗ trợ Tân thủ

Căn cứ vào số lượng Tân thủ còn trong tổ đội khi hoàn thành các tính năng thì toàn tổ đội được nhận thêm một lượng điểm kinh nghiệm (cả nhân sĩ cũ và Tân thủ đều nhận được).

 • Điều kiện nhận thưởng: Các Tân thủ đó vẫn còn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nạp code (trong hành trang phải có vật phẩm Cửu Niên Trùng Phùng Lệnh Bài).
 • Phần thưởng:
Tính năngĐiều kiệnĐiểm kinh nghiệm tặng thêm/1 Tân thủ có ở tổ độiĐiểm kinh nghiệm
tặng tối đa
Vượt Ải Qua ải 20 3.000.000 10.000.000
Viêm Đế Qua ải 06

Ví dụ:

 • Tổ đội có 02 "Tân thủ thỏa điều kiện 90 ngày" và đều vuợt qua ải 20 thì mỗi nhân vật trong tổ đội sẽ nhận được thêm 6.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • Tổ đội có 6 "Tân thủ thỏa điều kiện 90 ngày" và đều vuợt qua ải 20 thì mỗi nhân vật trong tổ đội sẽ nhận được thêm tối đa là 10.000.000 điểm kinh nghiệm.

Phần thưởng cá nhân Tân thủ

Điểm kinh nghiệm & vật phẩm
 • Giới hạn:
  • Nhận tối đa 01 lần/nhiệm vụ.
  • Nhận tối đa 01 lần/mốc thưởng.
 • Nhiệm vụ:
Nội dung Yêu cầu
Hoàn thành 1 trận Tống Kim Kết thúc 1 trận Tống Kim và đạt trên 500 điểm
Hoàn thành 1 lần Vượt Ải Vượt qua ải 10
Hoàn thành 1 lần Phong Lăng Độ Hoàn thành thu thập Truy Công Lệnh ở Bến Thuyền
Hoàn thành 1 lần Viêm Đế Vượt qua ải 3
30 Dã Tẩu Hoàn thành thêm 30 nhiệm vụ Dã Tẩu kể từ lúc nhận nhiệm vụ
Trồng cây Trồng và nhận thưởng thành công 1 cây Thiên Lộc
Võ Lâm Minh Chủ Hoàn thành 1 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ bất kỳ
 • Phần thưởng:
Trùng Sinh Đẳng cấpPhần thưởng
Chưa Trùng Sinh 1 - 189
 • 01 Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Cơ Sở Thiên (14 ngày)
 • Thần Hành Phù (30 ngày)
 • 2 vạn lượng
 • Nhận cấp độ 190
Trùng Sinh 1 10 - 189
 • 01 Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Cơ Sở Thiên (3 ngày)
 • Nhận cấp độ 190
Trùng Sinh 2 10 - 189
 • 01 Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Cơ Sở Thiên (3 ngày)
 • Nhận cấp độ 190
Trùng Sinh 3 10 - 179
 • Nhận cấp độ 180
 • 1.000 Mảnh Sơn Hà Xã Tắc
 • 2 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 nhiệm vụ Dã Tẩu
Trùng Sinh 3 180 - 183
 • Nhận cấp độ 184
 • 01 bộ Kim Ô (tùy chọn môn phái, ngẫu nhiên thuộc tính, 60 ngày)
 • Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (140 ngày)
 • 01 Bôn Tiêu (60 ngày)
 • Hồi Thành Phù (1.000 lần, 60 ngày)
 • Sách kỹ năng cấp 120 (14 ngày)
 • Bí kíp 90 (10 môn phái, 02 ngày)
 • 01 Đại Thành Bí Kíp 90 (02 ngày)
 • 10 Sát Thủ Giản (cấp 90, 30 ngày)
 • 05 Anh Hùng Thiếp (30 ngày)
 • 01 Phi Phong cấp 5 (hóa giải sát thương, 30 ngày)
 • 10 Phong Vân Chiêu Binh Lệnh (30 ngày)
 • Nhận kỹ năng cấp 10 - 60
 • 5 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 05 nhiệm vụ Dã Tẩu
Trùng Sinh 3 184 - 185
 • Nhận cấp độ 186
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 05 nhiệm vụ Dã Tẩu
Trùng Sinh 3 186 - 187
 • Nhận cấp độ 188
 • 20 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 05 nhiệm vụ Dã Tẩu + 01 Võ Lâm Minh Chủ
Trùng Sinh 3 188 - 189
 • Nhận cấp độ 190
 • 1.000 Chân Nguyên Đơn (tiểu, 30 ngày)
 • 500 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
 • 20 vạn lượng
 • Tăng thêm 400 điểm danh vọng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 05 nhiệm vụ Dã Tẩu + 01 Tống Kim
Trùng Sinh 3 190
 • Nhận cấp độ 191
 • 9.990.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 100 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 01 nhiệm vụ Võ Lâm Minh Chủ + 01 Tống Kim
Trùng Sinh 3 192
 • 9.980.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 100 vạn lượng
 • Nhận cấp độ 193
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 01 Vượt Ải + 01 Tống Kim
Trùng Sinh 3 194
 • 9.980.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 1.000 Chân Nguyên Đơn (tiểu, 30 ngày)
 • 500 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
 • 100 vạn lượng
 • Nhận cấp độ 195
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 01 Vượt Ải + 01 Tống Kim + 10 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 3 196
 • 9.980.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 100 vạn lượng
 • Nhận cấp độ 197
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 01 Vượt Ải + 01 Tống Kim + 20 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 3 198
 • 19.950.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 100 vạn lượng
 • Nhận cấp độ 199
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 01 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 01 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 10 - 119
 • Nhận cấp độ 120
 • 01 trang bị Bạch Hổ (tùy chọn, 180 ngày)
Trùng Sinh 4 120 - 129
 • Nhận cấp độ 130
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 01 Võ Lâm Minh Chủ
Trùng Sinh 4 130 - 134
 • Nhận cấp độ 135
 • 1.570.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 100 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 01 Võ Lâm Minh Chủ + 20 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 136 - 138
 • Nhận cấp độ 139
 • 1.950.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 100 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 01 Võ Lâm Minh Chủ + 20 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 140
 • Nhận cấp độ 141
 • 01 trang bị Bạch Hổ (tùy chọn, 180 ngày)
 • 2.900.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 100 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 01 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Tống Kim + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 142
 • Nhận cấp độ 143
 • 2.900.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 100 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 01 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Tống Kim + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 144
 • Nhận cấp độ 145
 • 01 trang bị Bạch Hổ (tùy chọn, 180 ngày)
 • 2.900.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 100 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 01 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Tống Kim + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 146
 • 4.900.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 100 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 147
 • 4.850.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 100 vạn lượng
 • 1.000 Chân Nguyên Đơn (tiểu, 30 ngày)
 • 500 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 148
 • 4.850.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 100 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Phong Lăng Độ + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 149
 • 4.850.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 100 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Phong Lăng Độ + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 150
 • 4.850.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 01 trang bị Bạch Hổ (tùy chọn, 180 ngày)
 • 01 Chân Phong Thủy Tác Nghiệp (60 ngày, chỉ tặng các nhân vật được tạo mới hoặc Trùng Sinh 4 từ 00h00 ngày 11/06/2013)
 • 100 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Phong Lăng Độ + 01 Viêm Đế + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 151
 • 7.700.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 100 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Phong Lăng Độ + 01 Viêm Đế + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 152
 • 7.700.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 01 trang bị Bạch Hổ (tùy chọn, 180 ngày)
 • 100 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Phong Lăng Độ + 01 Viêm Đế + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 153
 • 7.700.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 100 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Phong Lăng Độ + 01 Viêm Đế + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 154
 • 7.700.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 01 trang bị Bạch Hổ (tùy chọn, 180 ngày)
 • 100 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Phong Lăng Độ + 01 Viêm Đế + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 155
 • 7.700.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 100 vạn lượng
 • 1.000 Chân Nguyên Đơn (tiểu, 30 ngày)
 • 500 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 156
 • 11.600.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 01 trang bị Bạch Hổ (tùy chọn, 180 ngày)
 • 100 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 157
 • 11.600.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 100 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 158
 • 11.600.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 01 trang bị Bạch Hổ (tùy chọn, 180 ngày)
 • 100 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 159
 • 11.600.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 100 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 160
 • 11.600.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 01 trang bị Bạch Hổ (tùy chọn, 180 ngày)
 • 100 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 161
 • 17.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 100 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 162
 • 17.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 100 vạn lượng
 • 2.000 Chân Nguyên Đơn (tiểu, 30 ngày)
 • 1.000 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 163
 • 17.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 100 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 164
 • 17.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 100 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 165
 • 17.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 01 vũ khí Bạch Hổ (180 ngày)
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 166
 • 19.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • 2.000 Chân Nguyên Đơn (tiểu, 30 ngày)
 • 1.000 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 167
 • 19.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 168
 • 19.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 169
 • 19.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 40 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 170
 • 19.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 01 trang bị Xích Lân (trừ vũ khí, 180 ngày, tùy chọn môn phái, thuộc tính ngẫu nhiên, khóa). Nhân vật khởi tạo trước ngày 10/06/2013 nhận tại NPC Chiến Tâm Tôn Giả.
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 60 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 171
 • 18.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 60 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 172
 • 18.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 60 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 173
 • 18.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 60 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 174
 • 18.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 02 Võ Lâm Minh Chủ + 01 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 01 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 60 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 175
 • 18.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 01 trang bị Xích Lân (trừ vũ khí, 180 ngày, tùy chọn môn phái, thuộc tính ngẫu nhiên, khóa). Nhân vật khởi tạo trước ngày 10/06/2013 nhận tại NPC Chiến Tâm Tôn Giả.
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 03 Võ Lâm Minh Chủ + 02 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 02 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 80 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 176
 • 18.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 03 Võ Lâm Minh Chủ + 02 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 02 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 80 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 177
 • 18.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • 2.000 Chân Nguyên Đơn (tiểu, 30 ngày)
 • 1.000 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 03 Võ Lâm Minh Chủ + 02 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 02 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 80 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 178
 • 18.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 03 Võ Lâm Minh Chủ + 02 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 02 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 80 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 179
 • 18.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 03 Võ Lâm Minh Chủ + 02 Vượt Ải + 02 Tống Kim + 02 Viêm Đế + 01 Phong Lăng Độ + 80 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 180
 • 17.300.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 01 trang bị Xích Lân (trừ vũ khí, 180 ngày, tùy chọn môn phái, thuộc tính ngẫu nhiên, khóa). Nhân vật khởi tạo trước ngày 10/06/2013 nhận tại NPC Chiến Tâm Tôn Giả.
 • 01 Chân Giác Kinh Tác Vũ (60 ngày, chỉ tặng các nhân vật được tạo mới hoặc Trùng Sinh 4 từ 00h00 ngày 11/06/2013)
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 04 Võ Lâm Minh Chủ + 03 Vượt Ải + 04 Tống Kim + 03 Viêm Đế + 02 Phong Lăng Độ + 100 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 181
 • 17.300.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 05 Võ Lâm Minh Chủ + 04 Vượt Ải + 05 Tống Kim + 04 Viêm Đế + 02 Phong Lăng Độ + 120 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 182
 • 17.300.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • 5.000 Chân Nguyên Đơn (tiểu, 30 ngày)
 • 2.500 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 06 Võ Lâm Minh Chủ + 05 Vượt Ải + 06 Tống Kim + 05 Viêm Đế + 03 Phong Lăng Độ + 140 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 183
 • 17.300.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 06 Võ Lâm Minh Chủ + 05 Vượt Ải + 08 Tống Kim + 05 Viêm Đế + 04 Phong Lăng Độ + 160 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 184
 • 17.300.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 06 Võ Lâm Minh Chủ + 06 Vượt Ải + 06 Tống Kim + 06 Viêm Đế + 05 Phong Lăng Độ + 180 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 185
 • 16.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 01 trang bị Xích Lân (trừ vũ khí, 180 ngày, tùy chọn môn phái, thuộc tính ngẫu nhiên, khóa). Nhân vật khởi tạo trước ngày 10/06/2013 nhận tại NPC Chiến Tâm Tôn Giả.
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 08 Võ Lâm Minh Chủ + 08 Vượt Ải + 10 Tống Kim + 08 Viêm Đế + 05 Phong Lăng Độ + 200 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 186
 • 16.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 10 Võ Lâm Minh Chủ + 10 Vượt Ải + 12 Tống Kim + 10 Viêm Đế + 06 Phong Lăng Độ + 240 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 187
 • 16.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • 5.000 Chân Nguyên Đơn (tiểu, 30 ngày)
 • 2.500 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 12 Võ Lâm Minh Chủ + 12 Vượt Ải + 12 Tống Kim + 12 Viêm Đế + 08 Phong Lăng Độ + 280 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 188
 • 16.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 14 Võ Lâm Minh Chủ + 14 Vượt Ải + 14 Tống Kim + 14 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 320 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 189
 • 16.500.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 16 Võ Lâm Minh Chủ + 20 Vượt Ải + 20 Tống Kim + 20 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 360 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 190
 • 16.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 01 trang bị Xích Lân (trừ vũ khí, 180 ngày, tùy chọn môn phái, thuộc tính ngẫu nhiên, khóa)
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 16 Võ Lâm Minh Chủ + 20 Vượt Ải + 20 Tống Kim + 20 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 360 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 191
 • 15.800.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 5.000 Chân Nguyên Đơn (tiểu, 30 ngày)
 • 2.500 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 16 Võ Lâm Minh Chủ + 20 Vượt Ải + 20 Tống Kim + 20 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 360 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 192
 • 15.600.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 16 Võ Lâm Minh Chủ + 20 Vượt Ải + 20 Tống Kim + 20 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 360 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 193
 • 15.600.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 01 trang bị Xích Lân (trừ vũ khí, 180 ngày, tùy chọn môn phái, thuộc tính ngẫu nhiên, khóa)
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 16 Võ Lâm Minh Chủ + 20 Vượt Ải + 20 Tống Kim + 20 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 360 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 194
 • 15.400.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 16 Võ Lâm Minh Chủ + 20 Vượt Ải + 20 Tống Kim + 20 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 360 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 195
 • 15.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 5.000 Chân Nguyên Đơn (tiểu, 30 ngày)
 • 2.500 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 16 Võ Lâm Minh Chủ + 20 Vượt Ải + 20 Tống Kim + 20 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 400 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 196
 • 14.700.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 16 Võ Lâm Minh Chủ + 20 Vượt Ải + 20 Tống Kim + 20 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 400 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 197
 • 14.400.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 01 trang bị Xích Lân (trừ vũ khí, 180 ngày, tùy chọn môn phái, thuộc tính ngẫu nhiên, khóa)
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 17 Võ Lâm Minh Chủ + 20 Vượt Ải + 20 Tống Kim + 20 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 400 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 198
 • 14.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 200 vạn lượng
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 18 Võ Lâm Minh Chủ + 20 Vượt Ải + 20 Tống Kim + 20 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 400 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 199
 • 12.000.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 10.000 Chân Nguyên Đơn (tiểu, 30 ngày)
 • 5.000 Hộ Mạch Đơn (30 ngày)
 • Điều kiện nhận thưởng: Hoàn thành 16 Võ Lâm Minh Chủ + 20 Vượt Ải + 20 Tống Kim + 20 Viêm Đế + 10 Phong Lăng Độ + 400 cây Thiên Lộc
Trùng Sinh 4 200
 • 01 trang bị Xích Lân (trừ vũ khí, 180 ngày, tùy chọn môn phái, thuộc tính ngẫu nhiên, khóa)
Phần thưởng hàng ngày
 • Điều kiện nhận: Nhân vật đã Trùng Sinh 3 đến Trùng Sinh 5 cấp 200 trở xuống.
 • Giới hạn:
  • Nhận tối đa 01 lần/mốc thời gian/ngày.
  • Nhận thưởng sẽ tiêu hao 01 Nhật Thông Lệnh.
 • Thời gian nhận thưởng: Nhận 7 ngày trong tuần.
 • Phần thưởng:
Thời gianPhần thưởngHạn dùng
0h00 - 14h00 01 Sát Thủ Giản (cấp 90) 14 ngày
01 Anh Hùng Thiếp
01 Phong Vân Chiêu Binh Lệnh
03 Quả Huy Hoàng (cao)
05 Tiên Thảo Lộ
(ngẫu nhiên Tiên Thảo Lộ thường hoặc đặc biệt)
30 ngày
20 Tống Kim Phi Tốc Hoàn
20 Lệnh Bài (Tống Kim)
01 Trân Lộ
(ngẫu nhiên Bách Niên/Thiên Niên/Vạn Niên)
Hộ Mạch Đơn
(ngẫu nhiên 10/20/30)
-
Chân Nguyên Đơn (Trung)
(ngẫu nhiên 5/10/15)
14 ngày
14h01 - 23h59 01 Phú Quý Cẩm Hộp 14 ngày
01 Ngọc Quán
2.000 điểm Cống hiến
(phải gia nhập Bang mới được nhận)
01 (Long Huyết Hoàn/Hải Long Châu/Lệnh Bài Thủy Tặc/Viêm Đế Lệnh/Thiên Trì Mật Lệnh)
40 Lệnh Bài Bang hội (lệnh bài tìm khoáng thạch)
40 Mộc Nhân Lệnh
01 Phong Vân Chiêu Binh Lệnh
Hộ Mạch Đơn
(ngẫu nhiên 10/20/30)
-
Chân Nguyên Đơn (Trung)
(ngẫu nhiên 5/10/15)
14 ngày

Lưu ý

 • Nhân vật phải gia nhập Bang hội để nhận được điểm Cống hiến.
 • Các phần thưởng ngẫu nhiên có tỉ lệ giống nhau.
Phần thưởng cuối tuần
 • Điều kiện nhận: Nhân vật đã Trùng Sinh 2 đến Trùng Sinh 4 cấp 200 trở xuống.
 • Giới hạn:
  • Nhận tối đa 01 lần/ngày.
  • Nhận thưởng sẽ tiêu hao 02 Nhật Thông Lệnh.
 • Thời gian nhận: Thứ Bảy và Chủ Nhật.
 • Phần thưởng:
Phần thưởngHạn sử dụng
01 Hoàng Kim Ấn
(ngẫu nhiên cấp 5/6 và Cường/Nhược)
07 ngày
01 Quả Hoàng Kim
01 Hỗn Nguyên Linh Lộ
01 Quả Huy Hoàng
(ngẫu nhiên loại Bách Niên/Thiên Niên/Vạn Niên)
01 Mặt nạ x2 Tống Kim (tác dụng 01 giờ)
Chân Nguyên Đơn (Trung)
(ngẫu nhiên 10/20/30)
14 ngày
01 Trang Sức ngẫu nhiên
(Vũ Đã Hà/Thanh Bình Lạc/Hồi Xuân/Khô Mộc/Lưu Vân/Nê Trạch/Lôi Hỏa Kiếp/Mê Túy Thiên Hương/Điệp Vũ Hoa Phi/Long Đảm)
07 ngày
01 Tốc Hiệu Bạch Câu Hoàn cấp 150
01 Bạch Câu Hoàn
(ngẫu nhiên loại Thường/Đại/Đặc Biệt)
14 ngày
01 Bạch Câu Hoàn Kỹ Năng
(ngẫu nhiên loại Thường/Đại/Đặc Biệt)
01 Hắc Câu Hoàn Lễ Hộp
(ngẫu nhiên loại Tứ Hải/Cửu Thiên/Ngũ Lăng)
Hộ Mạch Đơn
(ngẫu nhiên 20/30/40)
-
Lưu ý chung
 • Thời gian nhận thưởng: Trong vòng 90 ngày kể từ lúc nạp thẻ.
 • Nếu nhân vật chưa nhận thưởng đạt mốc cấp độ thì không thể nhận nhiệm vụ mới.
 • Tất cả các vật phẩm đều ở trạng thái "Khóa vĩnh viễn" (trừ Chân Phong Thủy Tác Nghiệp Chân Giác Kinh Tác Vũ).
 • Yêu cầu: Hành trang còn trống 59 ô.