Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Cánh Đồng Vàng

Từ 08-10-2020 đến22/10/2020

Đồng lúa chín vàng mang ngàn vạt hạt gạo thơm, hãy đem những cái liềm thu thập được sau khi đã đánh quái tại Trường Bạch Sơn Bắc, Trường Bạch Sơn Nam, Khỏa Lang Đông, Sa Mac 1-2-3, và Mạc Cao Quật để gặt lúa về, chất đầy kho lẫm và đem đổi lấy những bảo vật võ lâm, uy lực vô song mà bao người bấy lâu ôm mộng truy cầu.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 08/10 đến 24h00 ngày 22/10/2020
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 150 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp).
 • Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống và phần thưởng mốc giới hạn 30 ô trống.

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Tại trung tâm các thành thị.
 • Chức năng:
  • Nhận thưởng mốc Lúa Vàng
  • Xem số lượng sử dụng Lúa Vàng
  • Đổi Sách Kỹ Năng 26
 • Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 22/10/2020

Thu thập vật phẩm

Vật phẩmMô tả
Võ Lâm Truyền Kỳ
Liềm Cắt Lúa
 • Nguồn gốc: Đánh quái tại bản đồ Trường Bạch Sơn Bắc, Trường Bạch Sơn Nam, Khỏa Lang Đông, Sa Mac 1-2-3, và Mạc Cao Quật
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng gặt Lúa Xanh
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 22/10/2020.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Dây Thừng
 • Nguồn gốc: Mua tại Tổng Quản Sự Kiện giá 100 vạn/1 cái.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng gặt Lúa Xanh
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 22/10/2020.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lúa Xanh
 • Nguồn gốc:
  • Tham gia gặt Lúa Xanh ở bản đồ Chu Tiên Trấn (192,204)
  • Nhân vật chữ trắng sẽ không thể gặt lúa.
  • Khi ra bản đồ Chu Tiên Trấn sẽ chuyển qua chế độ Chiến Đấu.
  • Mỗi lần gặt Lúa sẽ tiêu hao 1 Lưỡi Liềm Bạc + 1 Dây Thừng và nhận được 2 Lúa Xanh
  • Sau khi gặt xong, cây lúa sẽ biến mất và sau 20 giây sẽ mọc lại.
   Võ Lâm Truyền Kỳ
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận 10.000.000 EXP + 5 điểm Chân Nguyên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 3.000 Lúa Xanh/ nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 22/10/2020.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lúa Vàng

Võ Lâm Truyền Kỳ
Bao Lúa Vàng
 
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
  • Lúa Vàng: 1 tiền đồng
  • Bao Lúa Vàng chứa 100 Lúa Vàng: 100 tiền đồng
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Bày bán, giao dịch, không ném ra, rơi khi PK cao. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận:
  • Máy chủ Cũ: 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Đơn (Đại) + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
  • Máy chủ Mới (Công Thành Định Danh 9): 25.000.000 EXP + 2 Chân Nguyên Đơn (Đại) + 20 điểm Chân Nguyên + 1 vật phẩm ngẫu nhiên.
 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 2.000 Lúa Vàng/ nhân vật.
 • Hạn sử dụng: Đến 24h00 ngày 22/10/2020
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách Kỹ Năng cấp 26
 • Nguồn gốc:  Đổi 15 sách kỹ năng 150 cấp 25 = 1 sách 150 cấp 26.

Phần thưởng khi sử dụng Lúa Vàng

Máy chủ cũ
Nhận ngẫu nhiên 1 vật phẩm
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hỗn Nguyên Chân Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Huyết Chiến Lễ Hộp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
25 Hộ Mạch Đơn
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đại Tinh Ngọc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lệnh Bài Siêu Quang 
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bách Luyện Thành Cương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hắc Long Nguyên Đơn (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lam Ngọc hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
500 vạn lượng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tử Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ủy nhiệm áp tiêu cao cấp (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoàng Ngọc Hồn Châu (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mặt nạ chiến trường bá giả (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Tinh Xảo
Võ Lâm Truyền Kỳ
Kỳ Phúc Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Trường Sinh Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Đồ Phổ Nguyệt Khuyết (Khôi/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên/Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Y/Khí Giới)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Vô Cực Linh Dược (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Uẩn Linh Yếu Quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc tăng trưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
Nguyệt Khuyết Tinh Thạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Rương Nguyệt Khuyết - 1 trang bị
Võ Lâm Truyền Kỳ
Phi Phong 8 (hóa giải, 14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Diệu Dương Lệnh
Võ Lâm Truyền Kỳ
Lục Thiên Chân Nguyên (14 ngày)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Hộp Đồ Phổ Diệu Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ
Sách kỹ năng 150 cấp 25
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh trang sức cấp 3
Máy chủ mới - Công Thành Định Danh 9
Nhân sĩ thuộc máy chủ mới - Công Thành Định Danh 9 thì ngoài những phần thưởng trên (trừ Mảnh Trang Sức cấp 3) thì sẽ nhận thêm 2 Mảnh Trang Sức cấp 2, Thiên Hỏa Liệt Tửu.

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Lúa Vàng

Đạt mốcVật phẩm thưởngGhi chú
500
 • 15.000 Chân Nguyên
Nhận 100%
 • 5 Rương Tinh Xảo
 • Truy Điện (14 ngày)
 • Nguyệt Khuyết Bảo Rương
Nhận 1 trong 2
 • Trấn Phái Linh Dược
1.000 
 • 20.000 Chân Nguyên
Nhận 100%
 • 10 Rương Tinh Xảo
 • Tân Nhậm Hành ấn Giám (Trung, 7 ngày)
 • Trấn Phái Linh Dược
Nhận 1 trong 2
 • Diệu Dương Tinh Thạch
1.500 
 • 25.000 Chân Nguyên
Nhận 100%
 • 15 Rương Tinh Xảo
 • Mặt nạ chiến trường thánh giả (7 ngày)
 • 8 Bách Luyện Thành Cương
Nhận 1 trong 3
 • 30 Uẩn Linh Yếu Quyết
 • 400 Đại Tinh Ngọc
 • 5 Đồ Phổ Diệu Dương Y
Nhận 1 trong 4
 • 1 Diệu Dương Bảo Rương - 1 món
 • 1 Trấn Phái Linh Dược
 • 1 Diệu Dương Lệnh
2.000
 • 30.000 Chân Nguyên
Nhận 100%
 • 20 Rương Tinh Xảo
 • Tân Nhậm Hành ấn Giám (Thượng, 7 ngày)
 • Mặt nạ chiến trường hoàng giả (7 ngày)
 • 10 Bách Luyện Thành Cương
Nhận 1 trong 3
 • 40 Uẩn Linh Yếu Quyết
 • 500 Đại Tinh Ngọc
 • 5 Đồ Phổ Diệu Dương Khí giới
Nhận 1 trong 4
 • 2 Diệu Dương Bảo Rương - 1 món
 • 1 Trấn Phái Linh Dược
 • 1 Diệu Dương Lệnh
Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.