Thông qua sự kiện Ghép Chữ Nhận Iphone 5, đồng đạo sẽ có cơ hội nhận được lượng lớn điểm kinh nghiệm cùng hàng ngàn điểm Chân Nguyên, Hộ Mạch Đơn và vô số vật phẩm hỗ trợ hữu ích cho hành trình bôn tẩu.

Đặc biệt, đồng đạo còn có cơ hội sở hữu phần thưởng ngoài game vô cùng giá trị như Iphone 5, Iphone 4...

Thời gian & đối tượng tham gia

 • Diễn ra: Từ 08/10/2012 đến 31/10/2012.
 • Đối tượng: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ (tân thủ + các nhân vật cũ).

NPC liên quan

NPC Ghi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ

Thần Tài

Vị trí: Sử dụng NPC Thần Tài ở Biện Kinh.

Chức năng:

 • Đổi các mảnh chữ cái thành các chữ tương ứng.
 • Nộp các chữ cái để nhận thưởng.
 • Ghi nhận và hiển thị thông tin nhân vật nộp vật phẩm đầu tiên.

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ/Võ Lâm Truyền Kỳ/Võ Lâm Truyền Kỳ/Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ/Lâm/Truyền/Kỳ

 • Nguồn gốc:
  • Mở Bảo Rương.
  • Trồng cây.
  • Ghép Mảnh Chữ tương ứng
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không thể ném ra, xếp chồng. Bán cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Nộp cho NPC Thần Tài.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/10/2012.

Võ Lâm Truyền Kỳ/Võ Lâm Truyền Kỳ/Võ Lâm Truyền Kỳ/Võ Lâm Truyền Kỳ

Bát/Mạch/Chân/Kinh

 • Nguồn gốc:
  • Đạt 80 điểm Độ năng động.
  • Mở Bảo Rương.
  • Ghép Mảnh Chữ tương ứng
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không thể ném ra, xếp chồng. Bán cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Nộp cho NPC Thần Tài.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/10/2012.

Võ Lâm Truyền Kỳ/Võ Lâm Truyền Kỳ/Võ Lâm Truyền Kỳ/Võ Lâm Truyền Kỳ

Mảnh Chữ Võ/Lâm/Truyền/Kỳ

 • Nguồn gốc:
  • Sử dụng Bảo Rương từ các tính năng trong trò chơi.
  • Thu hoạch cây Thiên Lộc.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không thể ném ra, xếp chồng. Bán cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Nộp cho NPC Thần Tài.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/10/2012.

Võ Lâm Truyền Kỳ/Võ Lâm Truyền Kỳ/Võ Lâm Truyền Kỳ/Võ Lâm Truyền Kỳ

Mảnh Chữ Bát/Mạch/Chân/Kinh

 • Nguồn gốc:
  • Đạt 80 điểm Độ năng động.
  • Sử dụng Bảo Rương từ các tính năng.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không thể ném ra, xếp chồng. Bán cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Nộp cho NPC Thần Tài.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 31/10/2012.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Thiên Long Vô Cực Đan

 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép hai chữ Truyền + Kỳ.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không thể ném ra, xếp chồng. Bán cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng đồng thời:
  • 2.000 điểm Chân Nguyên.
  • 1.000 Hộ Mạch Đơn.
 • Giới hạn: Dùng tối đa 8 vật phẩm/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 07/11/2012.

Võ Lâm Truyền Kỳ

Hỗn Nguyên Vô Cực Đan

 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép hai chữ Chân + Kinh.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán. Không thể ném ra, xếp chồng. Bán cửa hàng 0 lượng.
 • Công dụng: Sử dụng nhận thưởng đồng thời:
  • 500 điểm Chân Nguyên.
  • 250 Hộ Mạch Đơn.
 • Giới hạn: Dùng tối đa 8 vật phẩm/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 07/11/2012.

Thu thập nguyên liệu

 • Khi đạt 80 điểm Độ năng động, ngoài phần thưởng như trước đây thì sẽ ngẫu nhiên nhận được thêm phần thưởng sau:

Phần thưởng
Mảnh Chữ Bát Bát
Mảnh Chữ Mạch Mạch
Mảnh Chữ Chân Chân
Mảnh Chữ Kinh Kinh
2.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Ngoài ra, đồng đạo còn có thể nhận được nguyên liệu khi trồng cây hoặc mở Bảo Rương bằng Chìa Khóa Vàng:
Nguồn Vật phẩm
Tham gia Viêm Đế Viêm Đế Bí Bảo
Tham gia Vượt Ải Bảo rương Vượt Ải
Tham gia Tống Kim Tống Kim Bí Bảo
Tham gia Phong Lăng Độ Bảo Rương Thủy Tặc
Tham gia Thiên Trì Mật Cảnh Thiên Trì Bí Bảo
Tham gia Kiếm Gia Mê Cung Bảo rương Kiếm Gia
Tham gia trồng cây Thiên Lộc Hạt giống Thiên Lộc
 • Thu thập , Lâm, Truyền, Kỳ, Bát, Mạch, Chân, Kinh bằng cách ghép vật phẩm tại NPC Thần Tài với công thức như sau:
Công thức ghép vật phẩm
99 Mảnh Chữ Võ = 01 Võ
09 Mảnh Chữ Lâm = 01 Lâm
09 Mảnh Chữ Truyền = 01 Truyền
09 Mảnh Chữ Kỳ = 01 Kỳ
99 Mảnh Chữ Bát = 01 Bát
09 Mảnh Chữ Mạch = 01 Mạch
09 Mảnh Chữ Chân = 01 Chân
09 Mảnh Chữ Kinh = 01 Kinh

Phần thưởng trong game

Sau khi thu thập đủ nguyên liệu, nhân vật đến NPC Thần Tài đổi phần thưởng:

Công thức Thứ hạng trên mỗi máy chủ Phần thưởng Giới hạn
Truyền + Kỳ 1 - 500 Thiên Long Vô Cực Đan -
501 trở về sau 50.000.000 điểm kinh nghiệm 08 lần đổi/nhân vật
Lâm + Truyền + Kỳ 1 - 68 Càn Khôn Song Tuyệt Bội
(HSD 1 tháng)
-
69 trở về sau 200.000.000 điểm kinh nghiệm 08 lần đổi/nhân vật
Võ + Lâm + Truyền + Kỳ 1 - 8 Phi Phong cấp 6
(HSD 6 tháng)
-
9 trở về sau 1.000.000.000 điểm kinh nghiệm 02 lần đổi/nhân vật
Chân + Kinh 1 - 500 Hỗn Nguyên Vô Cực Đan -
501 trở về sau 20.000.000 điểm kinh nghiệm 08 lần đổi/nhân vật
Mạch + Chân + Kinh 1 - 68 Hồng Bao An Khang -
69 trở về sau 100.000.000 điểm kinh nghiệm 08 lần đổi/nhân vật
Bát + Mạch + Chân + Kinh 1 - 8 Quả Hoàng Kim (100 lần) -
9 trở về sau 200.000.000 điểm kinh nghiệm 08 lần đổi/nhân vật

Võ Lâm Truyền Kỳ + Bát Mạch Chân Kinh
Nộp đủ
2 bộ chữ
2.000.000.000 điểm kinh nghiệm 01 lần đổi/nhân vật

Phần thưởng ngoài game

Công thức Thứ hạng trên tất cả máy chủ Phần thưởng/giải
Võ + Lâm
+ Truyền + Kỳ
1 - 8
 • Ngựa Xích Long Câu
 • Vũ Khí Bạch Hổ (thuộc tính tối đa)
Bát + Mạch
+ Chân + Kinh
1 - 8 01 bộ Bạch Hổ Bảo Rương
(10 món, thuộc tính ngẫu nhiên, tự chọn môn phái)
Đã nộp đủ 02 bộ chữ
(Bát Mạch Chân Kinh
+ Võ Lâm Truyền Kỳ)
1 1 iPhone 5 (32 GB)
2, 3 1 iPhone 4S (32 GB)
4, 5 1 bộ Bạch Hổ
(tự chọn môn phái, tối đa công kích kỹ năng và tốc độ xuất chiêu)

Lưu ý chung

 • 10 nhân vật nộp đủ 02 bộ chữ đầu tiên ở mỗi máy chủ sẽ được ghi nhận thời điểm (ngày, giờ, phút, giây) và sẽ thông báo ở NPC. Danh sách này sẽ được công bố trên trang chủ sau khi hoạt động kết thúc (sau ngày 31/10/2012).
 • Hệ thống sẽ ghi nhận thời gian nhân vật nộp đủ từng bộ chữ và đủ cả 02 bộ chữ (tức là để nhận phần thưởng "Đã nộp đủ 02 bộ chữ (Võ Lâm Truyền Kỳ + Bát Mạch Chân Kinh)", nộp bộ chữ nào trước cũng được.
 • Thứ hạng chung cuộc để xét tặng các phần thưởng ngoài game sẽ dựa vào thống kê ở trên tất cả các máy chủ và chọn ra những nhân vật có thời gian nộp sớm nhất.
 • Người chơi cần cập nhật đầy đủ thông tin về số giấy tờ và số điện thoại vào tài khoản hoặc sử dụng tài khoản có đầy đủ các thông tin trên để tham gia chương trình.

 • Bổn Trang sẽ căn cứ vào thông tin về giấy tờ được đăng ký trong tài khoản tại thời điểm 10h00 ngày 01/11/2012 để trao thưởng (số CMND, passport, bằng lái xe hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý).

 • Đối với các phần thưởng là hiện vật, người trúng giải phải chịu các khoản thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

 • Người trúng thưởng phải chịu mọi chi phí di chuyển đến địa điểm nhận thưởng, phần thưởng Iphone 5 và Iphone 4S sẽ được trao tại 3 Nghênh Khách Đường của VNG:

  • Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Lotus - Số 2 Phố Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu,Q.Cầu Giấy, Hà Nội.

  • Đà Nẵng: 66 Võ Văn Tần, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng.

  • Hồ Chí Minh: Tầng 3, tòa nhà Flemington – 182 Lê Đại Hành, P. 15, Q.11, Tp.HCM.

 • Sau 30 ngày (tức là hết ngày 31/11/2012) kể từ ngày thông báo nhận thưởng cuối cùng (01/11/2012), nếu Bổn Trang không liên lạc được với người trúng giải hoặc người trúng giải không lên nhận giải thì giải thưởng sẽ bị hủy, Bổn Trang sẽ từ chối trao các giải thưởng hiện vật liên quan.

 • Nhân viên công ty VNG và người thân không được tham gia chương trình này.

Hãy nhanh chân tham gia sự kiện để rinh về những phần thưởng hấp dẫn!