Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Bản cập nhật Vận Tiêu Bang Hội

Từ 19-04-2016

Bản cập nhật tháng 4/2016 của Võ Lâm Truyền Kỳ có hạng mục điều chỉnh Liên Đấu và Boss. Cụ thể là Liên Đấu từ 8 cụm bản đồ còn 4 cụm, riêng Boss thì gia tăng sức mạnh, máu, phòng thủ cùng điều chỉnh phần thưởng hấp dẫn hơn.

Điều chỉnh Liên Đấu

  • Thời gian bắt đầu: Kể từ sau bảo trì ngày 21/04/2016.
  • Nội dung: Điều chỉnh từ 8 cụm bản đồ thi đấu thành 4 cụm.

Điều chỉnh Boss

  • Tăng sức mạnh, máu, phòng thủ của Boss Hoàng Kim (Boss xuất hiện lúc 19h00 và 23h00), Đại Hoàng Kim (Trương Tuyên, Kim Thí Luyện, Mộ Dung Toàn), Độc Cô Thiên Phong, Lý Bạch, Vượt ải.
  • Phần thưởng tương đối giống nhau nhưng tỷ lệ phần thưởng rơi ra của mỗi Boss sẽ khác nhau.
  • Điều chỉnh phần thưởng Boss:
Boss Hoàng Kim
Phần thưởng (ngẫu nhiên)
Sách Kỹ Năng 22 3 Đại lực hoàn
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) 3 Phi tốc hoàn
Sách Đại Thành Kỹ Năng 150 5 Cống Hiến Đại Lễ Bao (7 ngày)
Thiên Sơn Thánh Thủy (đại) (30 ngày) 5 Kiến Thiết Lễ Bao (7 ngày)
Trang sức tinh linh (7 ngày) 5 Chiến Bị Lễ Bao (7 ngày)
Trang sức chi quang (7 ngày) 5 Thuốc Tăng Trưởng
Đại gia hạn phù (30 ngày) 5 Quả Hoàng Kim
Mặt Nạ chiến trường Vương Giả (7 ngày ) 10 Thiên Linh Đơn
Mặt Nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày ) Đồ Phổ Đằng Long - Khôi
Ngũ Hành Ấn Cấp 6 (7 ngày) Đồ Phổ Đằng Long - Hài
Ngũ Hành Ấn Cấp 7 (7 ngày) Đồ Phổ Đằng Long - Yêu Đái
Ngũ Hành Ấn Cấp 8 (7 ngày) Đồ Phổ Đằng Long - Hộ Uyển
Ngũ Hành Ấn Cấp 9 (7 ngày) Đồ Phổ Đằng Long - Hạng Liên
Phi Phong Ngự Phong (Trọng kích) - 7 ngày Đồ Phổ Đằng Long - Bội
Phi Phong Ngự Phong (Hóa giải sát thương) - 7 ngày Đồ Phổ Đằng Long - Thượng Giới
Phi Phong Phệ Quang (Trọng kích) - 7 ngày Đồ Phổ Đằng Long - Hạ Giới
Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương) - 7 ngày 5 Đằng Long Thạch - Hạ
Túi Dược Phẩm Tinh Sương Lệnh
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao Huyền thiết
50 Càn Khôn Tạo Hóa Đơn (đại) -
Boss Đại Hoàng Kim
Phần thưởng (ngẫu nhiên)
Sách Kỹ Năng 22 3 Kích Công Trợ Lực Hoàn
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) 3 Âm Dương Hoạt Huyết Đơn
Sách Đại Thành Kỹ Năng 150 10 Cống Hiến Đại Lễ Bao (7 ngày)
Thiên Sơn Thánh Thủy (đại) (30 ngày) 10 Kiến Thiết Lễ Bao (7 ngày)
Trang sức tinh linh (7 ngày) 10 Chiến Bị Lễ Bao (7 ngày)
Trang sức chi quang (7 ngày) 5 Thuốc Tăng Trưởng
Đại gia hạn phù (30 ngày) 5 Quả Hoàng Kim
Ngũ Hành Ấn Cấp 6 (7 ngày) 10 Thiên Linh Đơn
Ngũ Hành Ấn Cấp 7 (7 ngày) Đồ Phổ Đằng Long - Khôi
Ngũ Hành Ấn Cấp 8 (7 ngày) Đồ Phổ Đằng Long - Hài
Ngũ Hành Ấn Cấp 9 (7 ngày) Đồ Phổ Đằng Long - Yêu Đái
Mặt Nạ chiến trường Vương Giả (7 ngày ) Đồ Phổ Đằng Long - Hộ Uyển
Mặt Nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày ) Đồ Phổ Đằng Long - Hạng Liên
Phi Phong Ngự Phong (Trọng kích) - 7 ngày Đồ Phổ Đằng Long - Bội
Phi Phong Ngự Phong (Hóa giải sát thương) - 7 ngày Đồ Phổ Đằng Long - Thượng Giới
Phi Phong Phệ Quang (Trọng kích) - 7 ngày Đồ Phổ Đằng Long - Hạ Giới
Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương) - 7 ngày 10 Đằng Long Thạch - Hạ
5 Túi Dược Phẩm Tinh Sương Lệnh
Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao Huyền thiết
50 Càn Khôn Tạo Hóa Đơn (đại) -
Boss Lý Bạch
Phần thưởng (ngẫu nhiên)
Sách Kỹ Năng 23 5 Đại lực hoàn
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) 5 Phi tốc hoàn
Sách Đại Thành Kỹ Năng 150 15 Cống Hiến Đại Lễ Bao (7 ngày)
Thiên Sơn Thánh Thủy (đại) (30 ngày) 15 Kiến Thiết Lễ Bao (7 ngày)
Trang sức tinh linh (7 ngày) 15 Chiến Bị Lễ Bao (7 ngày)
Trang sức chi quang (7 ngày) 5 Thuốc Tăng Trưởng
Đại gia hạn phù (30 ngày) 5 Quả Hoàng Kim
5 Mặt Nạ chiến trường Vương Giả (7 ngày) 10 Thiên Linh Đơn
2 Mặt Nạ chiến trường Bá Giả (7 ngày) Đồ Phổ Đằng Long - Khôi
Ngũ Hành Ấn Cấp 6 (7 ngày) Đồ Phổ Đằng Long - Hài
Ngũ Hành Ấn Cấp 7 (7 ngày) Đồ Phổ Đằng Long - Yêu Đái
Ngũ Hành Ấn Cấp 8 (7 ngày) Đồ Phổ Đằng Long - Hộ Uyển
Ngũ Hành Ấn Cấp 9 (7 ngày) Đồ Phổ Đằng Long - Hạng Liên
5 Phi Phong Ngự Phong (Trọng kích) - 7 ngày Đồ Phổ Đằng Long - Bội
5 Phi Phong Ngự Phong (Hóa giải sát thương) - 7 ngày Đồ Phổ Đằng Long - Thượng Giới
2 Phi Phong Phệ Quang (Trọng kích) - 7 ngày Đồ Phổ Đằng Long - Hạ Giới
2 Phi Phong Phệ Quang (Hóa giải sát thương) - 7 ngày Đồ Phổ Đằng Long - Y
10 Túi Dược Phẩm Đồ Phổ Đằng Long - Khí Giới
3 Hồi Thiên Tái Tạo Lễ Bao 30 Đằng Long Thạch - Hạ
100 Càn Khôn Tạo Hóa Đơn (đại) 5 Đằng Long Thạch - Thượng
2 Kích Công Trợ Lực Hoàn Tinh Sương Lệnh
2 Âm Dương Hoạt Huyết Đơn Huyền thiết

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.