Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Bản cập nhật siêu hạng tháng 10/2016

Từ 06-10-2016

Tháng 10/2016, Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ có đợt điều chỉnh ít nhiều chỉ số thuộc tính của một số phái như Thiếu Lâm, Thúy Yên, Nga My, Côn Lôn, Thiên Nhẫn, Thiên Vương, Đường Môn, Ngũ Độc. Dĩ nhiên sẽ có tăng có giảm để cân bằng thực lực.

Trải nghiệm ngay để biết mình mạnh yếu ra sao trước đối thủ trên mọi chiến tuyến của chiến trường giang hồ. Thân chúc quý nhân sĩ tỏa sáng giữa toàn cõi võ lâm.

Hệ Kim - Thiếu Lâm

Điều chỉnh Thiếu Lâm
TrướcSau
Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu
Vi Đà Hiến Xử
Điều chỉnh phạm vi hiệu quả từ 128 lên 180
Tăng sát thương vật lý
Tăng Tấn Công Chí Mạng
Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu
Đại Lực Kim Cang Chưởng
Tăng sát thương vật lý
Tăng Làm Choáng
Tăng Tấn Công Chí Mạng
Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu
Dịch Cân Kinh: Giảm phản đòn tầm xa, cận chiến từ 25% xuống còn 15%

Hệ Thủy - Thúy Yên

Điều chỉnh Thúy Yên - Băng Cốt Tuyết Tâm
TrướcSau
Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu
Thêm 1 thuộc tính bỏ qua kháng băng, mỗi cấp tăng 1% (Dương )
Điều chỉnh sinh lực 20% lên thành 80% (Dương)

Hệ Thổ - Côn Lôn

Điều chỉnh Côn Lôn
TrướcSau
Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu
Thiên Thanh Địa Trọc: Điều chỉnh lại là thuộc tính kháng là Dương
Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu
Cửu Thiên Cương Phong: Tăng sát thương vật lý
Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu
Thiên Lôi Chấn Nhạc & Lôi Động Càn Khôn
Điều chỉnh phạm vi hiệu quả từ 470 lên 512
Tăng lôi sát

Hệ Kim - Thiên Vương

Điều chỉnh Thiên Vương
TrướcSau
Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu
Thiên Vương Chiến Ý: Tăng Tấn Công Chí Mạng
Thêm thuộc tính tạo thành sát thương có thời gian hoạt động

Hệ Mộc - Ngũ Độc

Điều chỉnh Ngũ Độc
TrướcSau
Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu
Ngũ Độc Kỳ Kinh:
Tăng Thời gian phát độc
Điều chỉnh sinh lực 20% lên thành 80% (Dương)
Làm thêm 1 thuộc tính bỏ qua kháng độc, mỗi cấp tăng 1% (Dương)

Hệ Mộc - Đường Môn

Điều chỉnh Đường Môn
TrướcSau
Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu
Tâm Nhãn: Điều chỉnh sinh lực 20% lên thành 80% (Dương)

Hệ Thủy - Nga My

Điều chỉnh Nga My
TrướcSau
Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu
Băng Vũ Lạc Tinh
Điều chỉnh phạm vi hiệu quả từ 480 lên 512
Tăng Băng Sát
Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu
Phật Pháp Vô Biên: Tăng Thời Gian Trì Hoãn

Hệ Hỏa - Thiên Nhẫn

Điều chỉnh Thiên Nhẫn
TrướcSau
Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu Võ Lâm Truyền Kỳ - Quản lý danh hiệu
Tật Hỏa Liệu Nguyên
Điều chỉnh phạm vi hiệu quả từ 490 lên 549
Tăng Hỏa Sát

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hay liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Nay kính báo,

Chưởng quản kính bút