Trở về trang chủ Võ Lâm Truyền Kỳ

Bản cập nhật đặc biệt tháng 07/2020

Từ 01-07-2020 đến01/07/2020

Thêm thuộc tính mới cho Uẩn Linh sẽ là một trong những nội dung được cập nhật trong bản Big Update tháng 07/2020 tại Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ dễ dàng thăng cấp cùng Uẩn Linh, trải ngiệm ngay nhé.

Các thuộc tính mới

Uẩn LinhVị tríCấp
12345678910
Giảm thời gian thọ thương Áo/Nón 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Giảm tỉ lệ thọ thương Áo/Nón 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Tỉ lệ kháng choáng  Áo/Nón 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
Tỉ lệ bỏ hóa giải Áo 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Võ Lâm Truyền Kỳ

  • Dùng 50 uẩn linh để kích hoạt thuộc tính, sau khi kích hoạt thành công sẽ hiển thị thăng cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ

  • Số lượng uẩn linh tiêu hao để tăng cấp

Võ Lâm Truyền Kỳ

 

Tên Uẩn LinhCấp
12345678910
Giảm thời gian thọ thương 50 60 90 120 150 180 210 240 270 300
Giảm tỉ lệ thọ thương 50 60 90 120 150 180 210 240 270 300
Tỉ lệ kháng choáng  50 60 90 120 150 180 210 240 270 300
Tỉ lệ bỏ hóa giải 50 200 300 400 500 1000 1500 2000 2500 3000
  • Điểm quyển tiêu phí:
   • Điểm quyển tiêu phí khi Uẩn Linh các thuộc tính mới lên ngoại trang.
   • Cấp càng cao thì khi Uẩn Linh vào trang bị tốn càng nhiều Uẩn Linh và điểm Quyển

Võ Lâm Truyền Kỳ

Các thắc mắc liên quan đến Võ Lâm Truyền Kỳ, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.