Thông tin nhân vật

Nếu điểm kinh nghiệm, tiềm năng, kỹ năng đã trở nên quá quen thuộc với đồng đạo võ lâm trên bước đường bôn tẩu thì những điểm như danh vọng, phúc duyên hay lãnh đạo mấy ai nắm rõ được ngay từ đầu. Do vậy, tại mục này, Bổn Trang sẽ giới thiệu về những loại điểm này để những bước chân bôn tẩu của quý đồng đạo không quá bỡ ngỡ.

Điểm kinh nghiệm

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Giới thiệu
  • Trong quá trình bôn tẩu giang hồ, mỗi khi đả quái hay thực hiện xong nhiệm vụ thì đồng đạo sẽ được thưởng một số điểm tương ứng. Điểm này được gọi là điểm kinh nghiệm.
Nguyên tắc lên điểm
  • Mỗi lần giết một con quái vật đồng đạo sẽ tăng điểm kinh nghiệm một lần. Lượng điểm kinh nghiệm phụ thuộc vào cấp của đồng đạo, quái vật, số lượng người trong nhóm,...
Lợi ích
  • Khi đạt được mức kinh nghiệm vừa đủ (tổng kinh nghiệm lên 100%) thì đồng đạo sẽ lên 1 cấp.
  • Khi lên 1 cấp, đồng đạo sẽ nhận được đồng thời 5 điểm tiềm năng1 điểm kỹ năng.
X