Tam Đấu

Nhận phần thưởng

Võ Lâm Tam Đấu kết thúc vào 23h00 ngày 28 hàng tháng. Hệ thống sẽ căn cứ vào điểm chiến đội để xác định thứ hạng của chiến đội.

  • Trong thời gian nghỉ ngơi, từ 24h00 ngày 28 tháng này đến 24h00 ngày 7 tháng sau, người chơi có thể đến quan viên đại hội tương ứng để nhận phần thưởng xếp hạng và danh hiệu. Sau thời gian này thì không thể nhận thưởng nữa.
  • Trong thời gian nghỉ ngơi, người chơi có thể rút tên khỏi chiến đội, sau khi rút tên khỏi chiến đội thì không thể nhận phần thưởng xếp hạng và danh hiệu được nữa.
  • Khi số lần tham dự và số lần chiến thắng đạt đến một mức độ nhất định, thì có thể đến quan viên tương ứng để nhận phần thưởng.

Cơ cấu giải thưởng

Phần thưởng kinh nghiệm:

Mỗi khi trận đấu kết thúc, căn cứ vào tình hình thắng, thua hay hòa mà các chiến đội tham gia đều có thể nhận được phần thưởng điểm kinh nghiệm nhất định.

Lưu ý

Nếu tuyển thủ tham gia cuộc thi (Võ Lâm Liên Đấu hay Võ Lâm Kiệt Xuất) không muốn nhận phần thưởng điểm kinh nghiệm, trước khi thi đấu có thể đến Sứ Giả Liên Đấu (Sứ Giả Kiệt Xuất) để lựa chọn “Mở chức năng nhận điểm kinh nghiệm”; lựa chọn “Ta muốn đóng lại chức năng phần thưởng này”, thì sau này bạn chỉ có thể nhận phần thưởng vật phẩm mà không nhận được phần thưởng kinh nghiệm.

Nếu sau này muốn nhận phần thưởng kinh nghiệm thì lại đến Sứ Giả Liên Đấu (Võ Lâm Kiệt Xuất) để mở “chức năng nhận điểm kinh nghiệm” thì sau này bạn đồng thời có thể nhận được phần thưởng điểm kinh nghiệm và vật phẩm.

Phần thưởng xếp hạng

Điểm chiến đội bao gồm “điểm tích lũy chiến đội” và “điểm trong kỳ thi đấu này”. Sau thời kỳ thi đấu, sẽ căn cứ vào điểm tích lũy chiến đội trong kỳ thi đấu này để xếp hạng chiến đội. Từ hạng 1 đến 128 sẽ nhận được phần thưởng xếp hạng nhật định.

Phần thưởng xếp hạng Võ Lâm Liên Đấu (hạng 1 đến 128)
Thứ hạng Phần thưởng (mỗi thành viên trong chíên đội)
Hạng 1 8000 điểm vinh dự
Hạng 2 6000 điểm vinh dự
Hạng 3 5000 điểm vinh dự
Hạng 4 4000 điểm vinh dự
Hạng 5 đến 8 3000 điểm vinh dự
Hạng 9 đến 16 2000 điểm vinh dự
Hạng 17 đến 32 1500 điểm vinh dự
Hạng 33 đến 64 1000 điểm vinh dự
Hạng 65 đến 128 500 điểm vinh dự
Phần thưởng xếp hạng Võ Lâm Kiệt Xuất (hạng 1 đến 512)
Thứ hạng Phần thưởng (mỗi thành viên trong chíên đội)
Hạng 1 4000 điểm vinh dự
Hạng 2 3000 điểm vinh dự
Hạng 3 25000 điểm vinh dự
Hạng 4 2000 điểm vinh dự
Hạng 5 đến 8 1500 điểm vinh dự
Hạng 9 đến 16 1000 điểm vinh dự
Hạng 17 đến 32 750 điểm vinh dự
Hạng 33 đến 64 500 điểm vinh dự
Hạng 65 đến 128 250 điểm vinh dự
Phần thưởng danh hiệu

Sau khi cuộc tranh đấu kết thúc, căn cứ vào thứ hạng của chiến đội mà tặng phần thưởng danh hiệu đặc thù và vòng hào quang.

Võ Lâm Kiệt Xuất
Xếp hạng Danh hiệu Hào quang
Hạng 1 Võ Lâm Kịệt Xuất Quán Quân clip_image002_0000
Hạng 2 Võ Lâm Kịệt Xuất Á Quân clip_image004_0000
Hạng 3 Võ Lâm Kịệt Xuất Hạng Ba clip_image006_0000
Hạng 4 Võ Lâm Kịệt Xuất Hạng Tư clip_image008_0000
Võ Lâm Liên Đấu
Xếp hạng Danh hiệu Hào quang
Hạng 1 Võ Lâm Liên Đấu Quán Quân clip_image002_0000
Hạng 2 Võ Lâm Liên Đấu Á Quân clip_image004_0000
Hạng 3 Võ Lâm Liên Đấu Hạng Ba clip_image006_0000
Hạng 4 Võ Lâm Liên Đấu Hạng Tư clip_image008_0000
Điểm vinh dự

Điểm vinh dự có thể mang đến Sứ Giả Liên Đấu (Sứ Giả Kiệt Xuất) để mua các vật phẩm. Bao gồm:

Tên vật phẩm Điểm vinh dự yêu cầu
Nhẫn (vô danh giới chỉ/vô danh chỉ hoàn) 1000000 / cái
Liên đấu An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liêm 30000 / cái
Liên đấu An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn 5000 / cái
Liên đấu An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội 1500 / cái
Liên đấu An Bang Kê Huyết Thạch Chỉ Hoàn 5000 / cái
Liên đấu Định Quốc Thanh Sa Trường Sam 3000 / cái
Liên đấu Định Quốc Ô Sa Phát Quán 3500 / cái
Liên đấu Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa 600 / cái
Liên đấu Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển 500 / cái
Liên đấu Định Quốc Ngân Tằm Yêu Đái 500 / cái
Võ Lâm Mật Tịch 1500 / quyển
Tẩy Tuỷ Kinh 1000 / quyển
An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liêm 1500 / cái
An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn 500 / cái
An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội 300 / cái
An Bang Kê Huyết Thạch Chỉ Hoàn 500 / cái
Định Quốc Thanh Sa Trường Sam 300 / cái
Định Quốc Ô Sa Phát Quán 500 / cái
Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa 60 / cái
Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển 50 / cái
Định Quốc Ngân Tằm Yêu Đái 50 / cái
Ngựa cấp 120 10000 / con
Lệnh bài vinh dự Võ Lâm Hoàng Kim 600 / cái
Lệnh bài vinh dự Võ Lâm Bạch Ngân 120 / cái
Lệnh bài vinh dự Võ Lâm Thanh Đồng 60 / cái
Lệnh bài vinh dự Võ Lâm Hắc Thiết 12 / cái
X