Trùng sinh

Để dễ dàng thực hiện việc Trùng Sinh nhân vật, thân mời đồng đạo xem qua bài hướng dẫn cách thức Trùng Sinh nhân vật.

Điều kiện Trùng Sinh

 • Nhân vật cần phải rời khỏi hoặc giải tán chiến đội liên đấu.
 • Nhân vật chưa hoàn thành các nhiệm vụ Dã Tẩu, Tín Sứ, Sứ Giả không thể Trùng Sinh.
 • Nhân vật phải tháo tất cả hành trang trên người.
 • Thời gian giữa 2 lần Trùng Sinh là 180 ngày.
 • Nhân vật muốn Trùng Sinh phải học 2 bộ Bắc Đẩu Truyền Công Thuật sau: Bộ Cơ Sở Thiên và Bộ Tâm Pháp Thiên.
Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ thu phí

  - Bộ Cơ Sở Thiên

 • Có bán trong Kỳ Trân Các.
 • Đánh 10 boss Hoàng Kim Môn Phái hoặc đánh Thuỷ Tặc đầu Lĩnh cũng có cơ hội nhặt được Bộ Cơ Sở Thiên.
 • Lưu ý: Nhân vật có đẳng cấp dưới 160 không thể sử dụng được Bộ Cơ Sở Thiên.
Võ Lâm Truyền Kỳ thu phí
Võ Lâm Truyền Kỳ thu phí

- Bộ Tâm Pháp Thiên

 • Có tại NPC Bắc Đẩu Lão Nhân trong Minh Nguyệt Trấn. Để học Bộ Tâm Pháp Thiên nhân vật phải tốn 10 ngàn vạn.
 • Lưu ý: Nếu chưa học Bộ Cơ Sở Thiên thì không học được Bộ Tâm Pháp Thiên.

Tiến hành Trùng Sinh

Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ thu phí
 • Sau khi hội đủ các điều kiện trên, quý nhân sĩ hãy đến NPC Bắc Đẩu Lão Nhân để tiến hành Trùng Sinh nhân vật.
 • Chọn dòng "Được, ta muốn học ngay".
Võ Lâm Truyền Kỳ thu phí

Đặc điểm sau khi Trùng Sinh

 • Nhân vật trở về đẳng cấp 10 và tất cả các chiêu thức trở về 0. Và nhận được thêm 9 điểm kỹ năng và 45 điểm tiềm năng tương ứng với đẳng cấp từ 1 đến 10.
 • Võ Lâm Truyền Kỳ thu phí

 • Sau khi Trùng Sinh tất cả các kỹ năng đều về 0 (kỹ năng cấp 90 và 120 giữ lại đến khi đặt đẳng cấp tương ứng mới dùng được).
 • Trùng Sinh sẽ giữ lại môn phái, bang hội, hảo hữu, phối ngẫu, cừu nhân.
 • Nhân vật sau khi Trùng Sinh sẽ giữ lại các điểm như danh vọng, tín sứ, thống soái, phúc duyên.
 • Nhân vật sau khi Trùng Sinh sẽ được tẩy tủy miễn phí một lần.
 • Nhân vật sau khi Trùng Sinh có thể dùng các vật phẩm tăng điểm kinh nghiệm như Thiên Sơn Tuyết Liên, Huyết Chân Đơn, Bạch Chân Đơn, Huyền Chân Đơn.
 • Nhân vật đã ăn max sách võ lâm mật tịch và tẩy tuỷ kinh sau khi Trùng Sinh sẽ giữ lại tất cả các điểm trên.
 • Sau khi Trùng Sinh không sử dụng được Thiết La Hán. Tuy nhiên sẽ được sử dụng trong thời gian sau.
 • Sau khi Trùng Sinh số lượng nhiệm vụ Dã Tẩu vẫn giữ nguyên nhưng yêu cầu nhân vật phải hoàn thành nhiệm vụ đã nhận thì mới Trùng Sinh được.

Một số điều cần biết khi Trùng Sinh

Đối với nhân vật đẳng cấp 199
 • Nhân vật đẳng cấp 199 và có tích lũy kinh nghiệm dưới 2 tỷ khi Trùng Sinh sẽ nhận được điểm thưởng tương ứng với cấp 199.
 • Nhân vật đẳng cấp 199 và có tích luỹ kinh nghiệm trên 2 tỷ khi Trùng Sinh sẽ nhận được điểm thưởng tương ứng với cấp 200.
 • Nhân vật đẳng cấp 199 và có tích luỹ lớn hơn 2 tỷ thì phải tiến hành rút điểm kinh nghiệm ra trước khi tiến hành Trùng Sinh.
Các thao tác rút điểm kinh nghiệm
  • Thao tác rút điểm kinh nghiệm chỉ dành cho các nhân vật đẳng cấp 199 tích luỹ hơn 2 tỷ.
Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ thu phí
 • Đối thoại với Bắc Đẩu Lão Nhân và chọn dòng "Ta muốn tìm hiểu về Bắc Đẩu Tiên Đơn".
Võ Lâm Truyền Kỳ thu phí
 • Chọn dòng "Chế tạo Bắc Đẩu Tiên Đơn".
Võ Lâm Truyền Kỳ thu phí
 • Hệ thống sẽ thông báo số điểm nhân vật có thể rút ra được và chỉ để lại đúng 2 tỷ trong nhân vật.
 • Ví dụ: Nhân vật Trùng Sinh đạt đẳng cấp 199 và tích luỹ 12 tỷ thì sẽ rút ra 10 tỷ và chừa lại 2 tỷ trong nhân vật.
Võ Lâm Truyền Kỳ thu phí
 • Nhân vật sẽ nhận được vật phẩm Bắc Đẩu Tiên Đơn trong hành trang.
 • Lưu ý: Hành trang nhân vật đầy thì không thể thực hiên thao tác được.
 • Vật phẩm Bắc Đẩu Tiên Đơn không thể Giao dịch, bày bán, ném ra, xếp chồng, PK cao không rớt ra.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể chế tạo Bắc Đẩu Tiên Đơn 1 lần duy nhất.
Võ Lâm Truyền Kỳ thu phí
X