Trùng sinh

Bí kíp Trường Sinh Thuật đang được Bắc Đẩu Lão Nhân truyền lại cho nhân sĩ võ lâm với mục đích tăng cường sinh lực, cãi lão hoàn đồng. Không những thế, sau khi tiến hành Trùng Sinh, tốc độ đánh, trị kháng tối đa, năng lực sinh tồn, nội công của đồng đạo sẽ nhanh hơn, cao hơn và thâm hậu hơn.

Bảng điểm Trùng Sinh lần 2

Với đẳng cấp càng cao thì khi tiến hành Trùng Sinh, đồng đạo sẽ nhận được điểm kỹ năng và tiềm năng càng nhiều. Để tiến hành Trùng Sinh lần 2 đồng đạo cần phải:

  • Nhân vật phải Trùng Sinh lần 1 mới được Trùng Sinh lần 2.
  • Quý nhân sĩ phải đạt đẳng cấp trên 170 mới được Trùng Sinh lần 2.
  • Bảng điểm Trùng Sinh lần 2 sẽ được cộng dồn với bảng điểm Trùng Sinh lần 1.
  • Lưu ý: Đồng đạo được phép chọn 1 trong 5 loại kháng tính như ở bảng sau:
Đẳng cấp Điểm kỹ năng Điểm tiềm năng Kháng
Mức kỹ năng tối đa
170 15 30 3% +1
171 16 35 3% +1
172 17 40 3% +1
173 18 45 3% +1
174 19 50 3% +1
175 20 55 3% +1
176 21 60 3% +1
177 22 65 3% +1
178 22 70 3% +1
179 23 75 3% +1
180 23 79 4% +1
181 24 83 4% +1
182 24 87 4% +1
183 25 91 4% +1
184 25 95 4% +1
185 26 99 4% +1
186 26 103 4% +1
187 27 107 4% +1
188 27 111 4% +1
189 27 115 4% +1
190 28 118 5% +1
191 28 121 5% +1
192 28 124 5% +1
193 28 127 5% +1
194 28 130 5% +1
195 29 133 5% +1
196 29 136 5% +1
197 29 139 5% +1
198 29 142 5% +1
199 29 145 5% +1
200 30 150 5% +1
X